Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Cả nước chung tay vì người nghèo

12/02/2020

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội đã được triển khai mạnh mẽ trên khắp cả nước, qua đó góp phần quan trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Dấu ấn nông thôn mới tại đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ

16/10/2019

Vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ bao gồm Thủ đô Hà Nội và 16 tỉnh, thành phố, với tổng diện tích 72,3 nghìn km2, chiếm 21,85% diện tích cả nước, dân số trung bình năm 2018 đạt 32,2 triệu người.

Chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp nông thôn - Thực trạng và định hướng

01/10/2019

Những năm qua, chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn của nước ta đã phát huy vai trò quan trọng trong việc khơi thông dòng vốn tín dụng.

Chiến lược công tác dân tộc kết quả sau 5 năm triển khai thực hiện

30/08/2019

Tháng 3/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 449/QĐ-TTg về Phê duyệt Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020. Tiếp đó, tháng 12/2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2356/QĐ-TTg về Chương trình hành động thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 với 9 nhiệm vụ chủ yếu và 57 đề án, chương trình được giao cho 14 bộ, ngành chịu trách nhiệm thực hiện. Sau 5 năm triển khai, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tập trung chỉ đạo đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, với những hạn chế bất cập còn tồn tại, thời gian tới các chính sách dân tộc ở nước ta cần có sự đổi mới và định hướng phù hợp với tiến trình hội nhập.

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số và miền núi

10/06/2019

Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Đảng, Nhà nước cùng với hệ thống chính sách đặc thù, giáo dục vùng dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi đã phát triển đáng kể. Quy mô mang lưới trường lớp phát triển rộng khắp từ mầm non đến đại học. Tỉ lệ học sinh đến lớp ngày càng cao, chất lượng giáo dục từng bước được nâng lên.

Tiếp tục phát huy hiệu quả các chính sách dân tộc thiểu số và miền núi

04/06/2019

Phát triển vùng dân tộc thiểu số, miền núi (DTTS, MN) được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát triển bền vững. Trong nhiều năm qua, hệ thống pháp luật về dân tộc, miền núi không ngừng được hoàn thiện cùng với việc ưu tiên bố trí, huy động nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế vùng DTTS, MN về mọi mặt trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của vùng DTTS, MN và phù hợp với định hướng phát triển chung của cả nước.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top