Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Thái Nguyên: Đẩy mạnh tái cơ cấu, đổi mới ngành Nông nghiệp để phát triển bứt phá

15/08/2023

Thời gian qua, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Thái Nguyên đã tích cực chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, đề án, gắn với việc thực hiện các cơ chế, chính sách để tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng phát triển kinh tế nông nghiệp, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và phát triển bền vững, sản xuất tập trung quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao. Nhờ đó, hoạt động sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn của Tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.

Đầu tư cho vùng trồng dược liệu quý góp phần phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số và miền núi

01/08/2023

Các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN được đưa ra đều nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, cải thiện và nâng cao chất lượng sống cho đồng bào DTTS&MN với quyết tâm không để ai bị bỏ lại phía sau; trong đó giải pháp đầu tư, phát triển vùng trồng dược liệu quý đang dành được nhiều sự quan tâm.

Huyện Sơn Hà – Phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi

27/07/2023

Triển khai thực hiện tiểu dự án 3 – Dự án 5 về phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng DTTS và miền núi thuộc Chương trình MTQG phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025, ngày 28/11/2022, UBND huyện Sơn Hà (tỉnh Quảng Ngãi) đã ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu dự án.

Hải Phòng: Những thành công ban đầu trong xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

26/07/2023

Sau khi hoàn thành chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới (NTM) tại 139/139 xã, Hải Phòng đã bắt tay ngay vào thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu. Sau gần 3 năm triển khai, nhiều cách làm mới, hiệu quả được triển khai tạo được đồng thuận cao trong Nhân dân.

Huyện Giao Thủy phấn đấu đến năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu

24/07/2023

Huyện Giao Thủy (Nam Định) phấn đấu đến năm 2025 đạt nông thôn mới kiểu mẫu

Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025

18/07/2023

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ ban hành kèm theo Quyết định số 263/QĐ-TTg ngày 22/02/2022, đã cho thấy sự quyết tâm và những mục tiêu mới trong xây dựng Nông thôn mới nhằm thay đổi diện mạo nông thôn, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của mọi đối tượng, tầng lớp người dân. Đi sâu vào chất lượng, thực chất hơn, bảo đảm đúng như thông điệp của Chương trình là có điểm khởi đầu và không có điểm kết thúc.

Để bà con dân tộc thiểu số có nhận thức đồng hành thoát nghèo và định cư ổn định

12/07/2023

Trước thực trạng một số người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số không muốn thoát nghèo, cận nghèo và tình hình di cư tự do trong một bộ phận đồng bào vẫn còn tái diễn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho rằng sẽ tăng cường công tác tuyên truyền để bà con dân tộc thiểu số có nhận thức đồng hành thoát nghèo và định cư ổn định.

Sẽ tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

12/07/2023

Sau hơn 2 năm triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, một số dự án và tiểu dự án trong chương trình còn có những vướng mắc. Độ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu An Lềnh cho biết sẽ tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Chương trình.

Hỗ trợ giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

12/07/2023

Dự án Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt là một trong mười dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top