Chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc công bố kết quả sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

30/08/2019 - 10:22 AM
1. Tổng  điu tra (TĐT) dân số và nhà ở năm 2019 đã diễn ra đúng kế hoạch, tiến độ có tính chuyên nghiệp cao, khoa học, ứng dụng sâu rộng công nghệ thông tin hiện đại, nhanh chóng kịp thời đảm bảo an toàn tuyệt đối trong quá trình thực hiện TĐT; đánh giá cao công tác  tổ  chức  thực  hiện  cuộc  TĐT  của  BCĐTU,  cơ  quan  thường trực là Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KHĐT), Tổng  cục Thống kê (TCTK) và BCĐ các cấp từ cấp tỉnh, thành phố đến cấp xã, BCĐ các Bộ Công an, Quốc phòng, Bộ Ngoại giao trong chỉ đạo thực hiện nghiêm túc phương án TĐT, đảm bảo tiến độ chất lượng thông tin và ứng dụng công nghệ thông tin thành công trong TĐT. Đặc biệt, đánh giá cao sự phối hợp của BCĐ các cấp với các Ban, Bộ, ngành tại Trung ương và địa phương trong đó có sự tham gia rất tích cực, đầy trách nhiệm và hiệu quả của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyn thông trong các giai đoạn chuẩn bị và thực hiện TĐT, nhất là việc đảm bảo tuyệt đối an toàn v an ninh trật tự, an toàn xã hội cũng như an toàn thông tin mạng trong quá trình thu thập, bảo vệ dữ liệu trong quá trình thực hiện điu tra. Kết quả là công tác thu thập thông tin đã cơ bản hoàn thành vào ngày 25/4 trên toàn quốc, dữ liệu TĐT được hoàn   thành sớm hơn 1 năm so với phương pháp điu tra truyn thống. Cảm ơn UNFPA đã quan tâm, chia sẻ, hỗ trợ, tư vấn những vấn đ kỹ thuật cho cuộc TĐT, đặc biệt là cảm ơn nhân dân cả nước đã đồng tình ủng hộ, hợp tác chặt chẽ và đây là nhân tố quyết định cho thành công của TĐT lần này.

2. Kết quả sơ bộ TĐT 2019 cho thấy trong 10 năm qua quy mô dân số nước ta tăng với tốc độ chậm hơn so 10 năm trước và cơ bản bám sát chiến lược công tác dân số đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Chất lượng dân số, trình độ dân trí đã được cải thiện, tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc biết viết tăng mạnh; hầu hết trẻ em trong độ tuổi trung học phổ thông đã được đến trường... Việt Nam là nước thành công trong nỗ lực tăng cường bình đẳng giới, bao gồm cả trong lĩnh vực giáo dục trong nhiu năm qua. Điu kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, cả ở khu vực thành thị và nông thôn. Diện tích nhà ở bình quân đầu người tăng lên đáng kể, theo sát với chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Kết quả TĐT cho thấy nỗ lực hiệu quả của những chính sách trong thời gian qua đã được thực hiện tốt. Kết quả này có được là nhờ đường lối chủ trương chính sách và sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ trong nhiu năm qua cùng sự tin tưởng, nỗ lực không ngừng của người dân, sự hỗ trợ quý báu của UNFPA và các đối tác phát triển.
 
3. BCĐTU tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổng hợp số liệu để các BCĐ cấp tỉnh tổ chức Hội nghị công bố số liệu dân số sơ bộ của tỉnh, chủ động cung cấp kết quả chi tiết v TĐT của Trung ương và địa phương cho các tiểu ban phát triển của Đại hội XIII cũng như đại hội các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc và sử dụng kết quả này để phục vụ cho việc thực hiện Nghị quyết 653/2019/UBTVQH14 ngày 12/3/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội khóa XIV v việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021 và phục vụ đánh giá Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội tại các địa phương.

4. 
BCĐTU thực hiện tổng hợp số liệu, biên soạn báo cáo kết quả chính thức, đặc biệt là các báo cáo chuyên sâu TĐT với chất lượng cao nhất, trong đó có đánh giá xu hướng, cơ cấu cũng như đánh giá tác động của các chính sách. Giao Bộ KHĐT tổ chức Hội nghị công bố kết quả chính thức TĐT trong quý IV/2019, dự kiến vào ngày 20/12/2019 ngày Dân số Việt Nam. Đồng thời yêu cầu Bộ KHĐT, trực tiếp là TCTK hướng dẫn các tỉnh phân tích, đánh giá, lập báo cáo chuyên sâu của kết quả điu tra tại từng địa phương theo hướng dẫn của Trung ương. Đ nghị các Bộ, ngành, cơ quan Quản lý Nhà nước, các viện nghiên cứu, trường đại học, chuyên gia nghiên cứu khai thác kho dữ liệu quan trọng này để số liệu thống kê có giá trị gia tăng cao.

5. BCĐTU chỉ đạo hướng dẫn tổng hợp kết quả chính thức TĐT để các BCĐ cấp tỉnh cùng UBND cấp tỉnh tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức sau khi BCĐTU tổ chức hội nghị công bố kết quả chính thức, thời gian hoàn thành chậm nhất là trong quý I/2020.

6. 
Sử dụng, lưu giữ số liệu TĐT các cấp được thực hiện đúng quy định của Luật Thống kê. TCTK phối hợp với Bộ Thông tin và Truyn thông, Bộ Công an đảm bảo tuyệt đối an toàn cho kho dữ liệu này, cần có phương án dự phòng cho việc bảo vệ dữ liệu.
 
7. Các tỉnh, bộ, ngành, BCĐTU sớm tổng kết, đánh giá cụ thể và có đ xuất, khen thưởng biểu dương các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong cuộc TĐT.

8. Thường trực BCĐ giải quyết theo thẩm quyn, trình Thủ tướng Chính phủ, Trưởng BCĐ xử lý các vấn đ còn tồn đọng, phát sinh v kinh phí và các nội dung liên quan đến cuộc TĐT.
 
9. Bộ Thông tin và Truyn thông căn cứ chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương thông tin truyn thông rộng rãi để nâng cao nhận thức của người dân, xã hội, các cấp ủy Đảng, chính quyn v vấn đ dân số, nhà ở, v kết quả TĐT 2019 cũng như kết quả thực hiện các chính sách pháp luật v dân số và nhà ở nước ta trong 10 năm qua./.

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top