Lâm Đồng - năm 2023, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng gần 13,8% so với cùng kỳ năm 2022

15/01/2024 - 09:11 AM

Theo Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng, dự ước doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2023 đạt 57.684,6 tỷ đồng, tăng 13,78% so với cùng kỳ năm 2022; có 09/12 nhóm hàng hóa có doanh thu tăng từ 3,72% (nhóm nhiên liệu khác) đến 29% (nhóm gỗ và vật liệu xây dựng) và 03/12 nhóm hàng hóa còn lại có doanh thu giảm từ 4,01% đến 21,39% so với cùng kỳ.

Dự ước doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống năm 2023 đạt 13.303,9 tỷ đồng, tăng 10,64% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 2.390,5 tỷ đồng, tăng 11,84%; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 10.913,4 tỷ đồng, tăng 10,38%; tổng lượt khách do các cơ sở lưu trú phục vụ lũy kế cả năm 2023 đạt 5.854 nghìn lượt khách, tăng 12,08% so với cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu du lịch lữ hành cả năm 2023 đạt 62,9 tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác năm 2023 đạt 9.852,6 tỷ đồng, tăng 8,52%; doanh thu 06/07 nhóm dịch vụ tăng so với cùng kỳ năm 2022 (nhóm dịch vụ sửa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình tăng nhiều nhất với 14,4%)./.

Nguồn Cục Thống kê tỉnh Lâm Đồng


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top