Quý I năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt mức tăng khá

04/04/2024 - 04:18 PM

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 03/2024 ước đạt 2.174 tỷ đồng tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 16,6% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 893,6 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2023; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 1.281 tỷ đồng, tăng 7,3% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2023.
 

Quý I năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên địa bàn TP.Đà Nẵng tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước

Tính chung quý I năm 2024, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 6.401 tỷ đồng, tăng 19,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó doanh thu lưu trú quý I ước đạt 2,572 tỷ đồng tăng 37,6%; doanh thu ăn uống ước đạt 3.829 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ.

Số lượt khách phục vụ tại các cơ sở lưu trú trong tháng 3 năm 2024 ước đạt 672,5 nghìn lượt, tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 16,0% so với tháng cùng kỳ năm 2023. Tính chung quý I năm 2024, tổng lượt khách cơ sở lưu trú phục vụ ước đạt 1.885 nghìn lượt, tăng 23,4% so với cùng kỳ. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 636 nghìn lượt, tăng 21,6%; khách trong nước đạt 1.249 nghìn lượt, tăng 24,3% so với cùng kỳ. Số ngày lưu trú bình quân tính chung cho khách ngủ qua đêm quý I ước đạt 1,31 ngày/lượt, trong đó khách quốc tế là 1,68 ngày/lượt, khách trong nước là 1,06 ngày/lượt.

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 03/2024 ước đạt 409 tỷ đồng, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 40,1% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung quý I/2024, doanh thu ước đạt 1.200 tỷ đồng tăng 69% so với cùng kỳ năm trước. Số lượt khách du lịch theo tour do cơ sở lữ hành phục vụ trong tháng 03/2024 ước đạt 79 nghìn lượt, tăng 2,9% so với tháng trước và giảm 8,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2024, khách do cơ sở lữ hành phục vụ ước đạt 235 nghìn lượt, tăng 11,2%; trong đó, khách quốc tế tăng 70,7% và khách trong nước giảm 9,3% so với cùng kỳ năm trước./.

Nguồn: Cục Thống kê TP. Đà Nẵng

 Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top