Thành phố Hồ Chí Minh: Vốn đầu tư toàn xã hội năm 2023 tăng 11,1%

09/01/2024 - 04:07 PM
Năm 2023, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ước thực hiện 370.607,8 tỷ đồng, tăng 11,1% so với cùng kỳ. Trong đó, phân theo nguồn vốn: Vốn nhà nước ước đạt 86.231,3 tỷ đồng, tăng 23,1% so với năm 2022, chiếm 23,3% tổng nguồn vốn; vốn ngoài nhà nước ước đạt 248.115 tỷ đồng, tăng 7,6%, chiếm 66,9% tổng nguồn vốn; vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 36.261.5 tỷ đồng, tăng 9,8%, chiếm 9,8% tổng nguồn vốn.

Phân theo khoản mục đầu tư: Vốn đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 222.207,7 tỷ đồng, tăng 10,1% so với năm 2022; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định không qua xây dựng cơ bản ước đạt 104.811,9 tỷ đồng, tăng 10,8%; vốn đầu tư sửa chữa lớn ước đạt 20.076,3 tỷ đồng, tăng 10,2%; bổ sung vốn lưu động ước đạt 17.967,6 tỷ đồng, tăng 15,4%; vốn đầu tư khác ước đạt 5.544,3 tỷ đồng, tăng 63,9%.

Trong đó, Vốn doanh nghiệp Nhà nước trong quý IV/2023 tập trung vào đầu tư hạ tầng điện, nước, xăng dầu của Thành phố; Vốn doanh nghiệp ngoài Nhà nước trong quý IV/ 2023 tập trung tăng vào các ngành nhà hàng, dịch vụ ăn uống, thương mại, y tế; các dịch vụ giải trí khác; Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tập trung tăng cao ở một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, sản xuất công nghiệp.

 
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top