Phú Yên - Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 tăng trưởng ổn định

29/12/2023 - 01:18 PM

Theo Cục Thống kê tỉnh Phú Yên, năm 2023, sản sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản của tỉnh Phú Yên tăng trưởng ổn định. Theo đó, sản lượng lương thực có hạt 404,6 ngàn tấn (tăng 22,4 ngàn tấn) so với năm trước nhờ áp dụng các mô hình cánh đồng mẫu với việc cung ứng các giống lúa chất lượng cao; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; sử dụng máy bay không người lái để gieo sạ, bón phân, phun thuốc bảo vệ thực vật tại huyện Tây Hòa, Phú Hòa, Tuy An; các địa phương đã triển khai hỗ trợ giống, vật tư sản xuất với diện tích khoảng 1.960 ha, lượng giống lúa hỗ trợ khoảng trên 199 tấn từ nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP và Nghị định 62/2019/NĐ-CP của Chính phủ, do đó sản lượng lúa vụ đông xuân, hè thu được mùa, năng suất lúa tăng so với năm trước.

Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển theo hướng tập trung, quy mô công nghiệp, phù hợp lợi thế từng vùng, gắn với an toàn dịch bệnh, toàn tỉnh có 126 gia trại chăn nuôi. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác năm 2023 ước đạt 373 ngàn m3, giảm 11,2%. Diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 0,4%, tổng sản lượng nuôi trồng và đánh bắt thủy sản tăng 2,7% so với năm trước.

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2023 theo giá so sánh năm 2010 ước tính 13.859,2 tỷ đồng, tăng 0,8% so kế hoạch năm, tăng 3,5% so với năm trước; trong đó: Nông nghiệp 8.834,7 tỷ đồng, tăng 4,3%; lâm nghiệp 455,9 tỷ đồng, giảm 7,2%; thủy sản 4.568,6 tỷ đồng, tăng 3%./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Yên


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top