Thống kê tập trung

Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu thống kê logistics

31/03/2022

Để đo lường, quan sát tác động trực tiếp, gián tiếp và lan tỏa của logistics tới các ngành kinh tế khác, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê và thu thập dữ liệu thống kê về logistics.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát huy hơn nữa hiệu lực, hiệu quả của Luật Thống kê tại địa phương

29/03/2022

Để nâng cao hơn chất lượng công tác thống kê, hoàn thiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã và tăng cường hiệu quả thi hành Luật Thống kê, trong thời gian tới, cần thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp

Ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành

29/03/2022

Với chủ đề “Chủ động kết nối và thích ứng, nâng cao hiệu quả hoạt động thống kê”, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành là một trong ba nhiệm vụ đột phá của ngành Thống kê trong năm 2021.

Tổng quan về hệ thống chỉ tiêu thống kê kinh tế số

29/03/2022

Thông tin về kinh tế số được biên soạn là căn cứ để xây dựng, giám sát, đánh giá các chính sách phát triển Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, góp phần thực hiện thành công chiến lược chuyển đổi số.

Ứng dụng công nghệ thông tin cho hoạt động thống kê của hệ thống thống kê tập trung

16/03/2022

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê là một trong những yêu cầu tiên quyết, cấp bách; giúp nâng cao chất lượng thông tin, đảm bảo tính kịp thời, minh bạch, độ chính xác của thông tin cũng như thúc đẩy kết nối nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn số liệu sẵn có của quốc gia.

Ngành Thống kê sau 1 năm nỗ lực vượt khó thực hiện nhiệm vụ - những kết quả chủ yếu

12/01/2022

LTS. Trong hai ngày, từ 10-11/12/2022, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê đã tổ chức Hội nghị Triển khai kế hoạch công tác ngành Thống kê năm 2022. Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Thị Hương đã có bài phát biểu tóm tắt Báo cáo kết quả công tác Thống kê năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Dưới đây, Tạp chí Con số và Sự kiện trích đăng nội dung Báo cáo về kết quả công tác ngành Thống kê thực hiện trong năm 2021.

Mục tiêu và phương hướng, nhiệm vụ công tác của ngành Thống kê năm 2022

12/01/2022

Diễn biến của dịch Covid-19 với biến chủng mới Omicron tiếp tục ảnh hưởng trong năm 2022, tình hình chính trị, kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, toàn Ngành Thống kê không ngừng phát huy tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, tiếp tục đổi mới, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, cá nhân liên quan để nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác với chủ đề “Chủ động đổi mới và thích ứng, tạo động lực đột phá cho hoạt động thống kê”.

Khu vực phi chính thức và hoạt động tự sản tự tiêu của hộ gia đình

10/12/2021

Thực hiện Đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát theo Quyết định số 146/QĐ-TTg ban hành ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) biên soạn các chỉ tiêu thuộc khu vực phi chính thức.

Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và môi trường khu vực nông thôn qua kết quả Điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020

09/12/2021

Kết quả điều tra nông thôn, nông nghiệp giữa kỳ năm 2020 do Tổng cục Thống kê tiến hành thu thập cho thấy, kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội và môi trường khu vực nông thôn thực sự có nhiều khởi sắc.

Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top