Thanh Hóa: Vốn đầu tư 9 tháng đầu năm 2020 tăng khá so với cùng kỳ

30/10/2020 - 09:44 AM
 
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành 9 tháng đầu năm 2020 tại Thanh Hóa ước đạt
76.017 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ (quý I tăng 11,7%, quý II tăng 3,5%, quý III tăng 12,1%); trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 11.134 tỷ đồng, tăng 23,6%; vốn trái phiếu Chính phủ 324 tỷ đồng, giảm 38,5%; vốn tín dụng đầu tư theo kế hoạch Nhà nước 4.079 tỷ đồng, tăng 4,8%; vốn vay từ các nguồn khác (của khu vực Nhà nước) 2.709 tỷ đồng, giảm 8,9%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 39.592 tỷ đồng, tăng 15,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 14.977 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương 9 tháng đầu năm 2020 ước đạt 7.293 tỷ đồng, bằng 71,1% kế hoạch năm và tăng 31,0% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,3%, quý II tăng 40,6%, quý III tăng 39,2%), bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 3.177 tỷ đồng, bằng 73,1% kế hoạch năm và tăng 27,2% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,9%, quý II tăng 38,9%, quý III tăng 29,2%); vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 2.196 tỷ đồng, bằng 66,6% kế hoạch năm và tăng 36,1% so với cùng kỳ (quý I tăng 9,4%, quý II tăng 46,5%, quý III tăng 48,4%); vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 1.920 tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch năm và tăng 31,9% so với cùng kỳ (quý I tăng 8,3%, quý II tăng 37,0%, quý III tăng 46,1%).

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top