Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

05/11/2019 - 08:29 AM
Kết qu điu tra v xu hưng kinh doanh ca các doanh nghip ngành công nghip chế biến, chế to trong quý III/2019 cho thy: Có 55,10% s doanh nghip đánh giá tt lên so vi quý trưc; 6,12% s doanh nghip đánh giá gp khó khăn và 38,78% s doanh nghip cho rng tình hình sn xut kinh doanh n đnh.

Trong các yếu t ch yếu nh hưng đến sn xut kinh doanh ca doanh nghip quý III năm nay, có 81,63% s doanh nghip cho rng kh năng cnh tranh cao ca hàng hóa trong nưc là yếu t nh hưng ln nht đến hot đng sn xut kinh doanh ca doanh nghip; 51,02% s doanh nghip cho rng do nhu cu th trưng trong nưc thp; 42,86% s doanh nghip cho rng thiếu nguyên liu sn xut; 34,69% s doanh nghip cho rng gp khó khăn v tài chính; 40,82% s doanh nghip cho rng không tuyn đưc lao đng theo yêu cu; 26,53% s doanh nghip cho rng lãi sut vay vn cao và 12,24% s doanh nghip cho rng tính cnh tranh ca hàng nhp khu cao là yếu t quan trng.

 
Xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị

Ảnh minh họa, nguồn Internet

 
V khi lưng sn xut: Có 59,18% s doanh nghip đánh giá khi lưng sn xut ca doanh nghip quý III/2019 tăng so vi quý trưc; 8,16% s doanh nghip đánh giá khi lưng sn xut gim và 32,66% s doanh nghip cho rng n đnh. Xu hưng quý IV so vi quý III năm nay, có 63,27% s doanh nghip d báo khi lưng sn xut ca doanh nghip tăng lên; 6,12% s doanh nghip d báo gim và 30,61% s doanh nghip d báo n đnh.

V đơn đt hàng: Có 54,17% s doanh nghip có s đơn đt hàng quý III/2019 cao hơn quý trưc; 6,25% s doanh nghip có s đơn đt hàng gim và 39,58% s doanh nghip có s đơn đt hàng n đnh. Xu hưng quý IV so vi quý III năm nay, có 54,17% s doanh nghip d báo có s đơn đt hàng tăng lên; 4,17% s doanh nghip d báo có s đơn đt hàng gim và 41,66% s doanh nghip d báo có s đơn đt hàng n đnh.

V chi phí sn xut: 16,33% s doanh nghip khng đnh chi phí sn xut trên mt đơn v sn phm trong quí III/2019 tăng so vi quí trưc; 12,24% s doanh nghip khng đnh chi phí gim 71,43% s doanh nghip đánh giá chi phí n đnh. Xu hưng quý IV so vi quý III năm nay, 12,24% s doanh nghip d báo chi phí sn xut trên mt đơn v sn phm tăng; 2,04% s doanh nghip cho rng chi phí gim 85,72% s doanh nghip d báo chi phí n đnh.

V giá bán sn phm: Có 6,12% s doanh nghip cho biết có giá bán sn phm quý III/2019 tăng so vi quý trưc; 8,16% s doanh nghip có giá bán thp hơn và 85,72% s doanh nghip có giá bán sn phm n đnh. D kiến quý IV so vi quý III năm nay, có 12,24% s doanh nghip cho biết có giá bán sn phm tăng; 85,72% s doanh nghip có giá bán sn phm n đnh và 2,04% s doanh nghip có giá bán gim. D báo quý IV so vi quý III năm nay, có 59,18% s doanh nghip đánh giá xu hưng s tt lên; 6,12% s doanh nghip d báo gp khó khăn và 34,70% s doanh nghip cho rng tình hình sn xut kinh doanh sẽ n đnh./.

 
Ngun: Cc Thng kê tnh Qung Tr
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top