Thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 tại Bắc Ninh

05/04/2024 - 08:58 AM
Ngày 01/4/2024, tỉnh Bắc Ninh cùng với cả nước ra quân tiến hành công tác thu thập thông tin điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (DSGK năm 2024), thời gian thu thập thông tin là 30 ngày bắt đầu từ ngày 01/4 đến 30/4/2024.

Sau khi nhận được văn bản hướng dẫn của Trung ương, UBND tỉnh đã có Quyết định số 2125 ngày 31/10/2023 về thành lập Tổ công tác cấp tỉnh với 8 đồng chí là lãnh đạo Cục Thống kê tỉnh và các sở, ngành liên quan, tổ giúp việc Tổ công tác cấp tỉnh với 15 thành viên là đại diện của một số sở, ngàn để chỉ đạo thực hiện điều tra DSGK năm 2024 trên địa bàn toàn Tỉnh. Ngay sau thành lập, Tổ công tác cấp tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai phương án điều tra DSGK năm 2024 trên địa bàn; đồng thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các công việc chuẩn bị như: Công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ, công tác tuyển chọn người lập bảng kê, điều tra viên tham gia điều tra, công tác tập huấn nghiệp vụ, công tác tuyền truyền…

Theo quy định của phương án điều tra DSGK năm 2024, sử dụng dàn mẫu tổng thể của Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 làm dàn chọn mẫu. Điều tra Dân số giữa kỳ 2024 có cỡ mẫu 20% địa bàn điều tra của cả nước (tương đương gần 40.000 địa bàn), mẫu được chọn ở tất cả các huyện với quy mô mẫu đảm bảo các chỉ tiêu về quy mô dân số được đại diện đến cấp huyện (khoảng trên 1,1 triệu hộ mẫu). Theo đó, toàn tỉnh có 552 địa bàn được chọn mẫu điều tra trên phạm vi 8 huyện, thị xã, thành phố, trong đó 215 địa bàn điều tra (ĐBĐT) chuyên sâu nhiều chỉ tiêu nhân khẩu học (phiếu dài) và 337 địa bàn để điều tra suy rộng quy mô dân số đến cấp huyện (phiếu ngắn), mỗi địa bàn mẫu được chọn 30 hộ mẫu điều tra, như vậy toàn tỉnh có 16.560 hộ phải thực hiện điều tra.


Nhằm triển khai điều tra DSGK năm 2024 trên địa bàn tỉnh đạt chất lượng, đúng tiến độ, Cục Thống kê đã tuyển chọn 23 giám sát viên cấp tỉnh, các Chi cục Thống kê huyện, thành phố, thị xã tuyển chọn 54 giám sát viên. Để có căn cứ cũng như danh sách nhân khẩu thực tế thường trú là thành viên trong hộ được sát, đúng, giúp cho bước điều tra thu thập thông tin tại hộ sau này thuận lợi, Cục Thống kê Tỉnh luôn đề cao tầm quan trọng của công tác lập bảng kê tại từng địa bàn, đảm bảo chính xác để sau này làm căn cứ suy rộng dân số toàn Tỉnh, nên khâu tuyển chọn người làm công tác lập bảng kê đã được chú trọng ngay từ đầu. Tỉnh đã tuyển 237 người tại cơ sở làm nhiệm vụ lập bảng kê 552 địa bàn điều tra, bình quân mỗi người lập bảng kê 2,3 địa bàn. Trong suốt quá trình lập bảng kê ở cơ sở các thành viên Tổ công tác, các giám sát viên (GSV) các cấp thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhiệt tình về nghiệp vụ cho người lập bảng kê, những địa bàn khó khăn trong tiếp cận hộ đều nhận được sự hỗ trợ từ các phường, xã, thị trấn và công an khu vực nhằm đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành công tác lập bảng kê đúng hạn.

Đối với bước thu thập thông tin tại hộ, để bảo đảm khâu thu thập thông tin đạt chất lượng, CTK đã có văn bản hướng dẫn các địa phương làm chặt chẽ khâu tuyển chọn điều tra viên (ĐTV), yêu cầu điều tra viên phải là người am hiểu địa bàn điều tra, có trình độ ít nhất là từ Trung học Phổ thông trở lên, ưu tiên người có tuổi đời trẻ, đã từng tham gia Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, có sức khỏe tốt, không bận việc riêng từ ngày 01/4 đến 30/4 và đặc biệt là phải có điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng (thiết bị di động), hiểu và sử dụng khá tốt công nghệ thông tin trên thiết bị di động…Từ những tiêu chuẩn cơ bản đó, toàn Tỉnh tuyển chọn được hơn 280 điều tra viên tham gia điều tra trực tiếp. Cục Thống kê Tỉnh và Chi cục Thống kê cấp huyện đã tổ chức được 9 lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm ứng dụng trong cuộc điều tra này. Sau mỗi lớp tập huấn các ĐTV điều được thực hành điều tra thử một vài hộ, kết quả 100% ĐTV đều đạt loại khá, giỏi, đủ điều kiện tham gia cuộc điều tra.

Chị Đinh Thị Niệm, điều tra viên phường Phố Mới, TX Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Tôi được UBND phường giao phụ trách 03 địa bàn điều tra, tôi được tham gia các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ do Chi cục Thống kê thị xã tổ chức. Qua tập huấn, được trang bị kiến thức nghiệp vụ điều tra và sử dụng thành thạo phần mềm CAPI trong thu thập thông tin nên rất tự tin để thực hiện nhiệm vụ được giao.


Về công tác tuyên truyền, để người dân trong tỉnh hiểu được chủ trương, mục đích, ý nghĩa, yêu cầu của cuộc điều tra và nhiệt tình trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho ĐTV, CTK Tỉnh đã phân công 01 đồng chí Phó Cục trưởng phụ trách Tổ tuyên truyền điều tra DSGK năm 2024. Tổ đã phát hành 254 cuốn sổ tay nghiệp vụ, 29 cuốn tài liệu tuyên truyền, in và phát hành 80 pano, áp phích, 20 băng vượt đường, in sao 126 bản MP3 hỏi đáp về điều tra DSGK năm 2024 gửi cho cấp huyện và cấp xã. Tổ đã phối hợp chặt chẽ với Đài Phát thanh và Truyền hình Tỉnh (BTV), Báo Bắc Ninh, Cổng thông tin điện tử Tỉnh và Trang Website của Cục Thống kê, liên tục đưa tin từ khâu tập huấn lập bảng kê, đến tập huấn nghiệp vụ điều tra, phỏng vấn lãnh đạo CTK về mục đích, ý nghĩa và điểm mới của cuộc điều tra, Lễ ra quân cuộc điều tra, chạy chữ trên nền bản tin thời sự, các bài viết phản ánh tiến độ điều tra tại địa bàn, thuận lợi khó khăn ở các địa bàn điều tra…; các bài viết tuyên truyền về điều tra được đăng trên trang Website của Cục Thống kê tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh và nhất là được đăng tải trên Báo Bắc Ninh,…

Ngoài ra, UBND cấp huyện cũng chỉ đạo các Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông của huyện thực hiện đưa tin về cuộc điều tra; UBND các phường, xã, thị trấn cũng phát trên hệ thống truyền thanh đến từng thôn, khu phố các nội dung hỏi đáp (MP3) về DSGK năm 2024 mỗi ngày từ 2 đến 3 lần vào các buổi sáng, trưa và tối, thời gian bắt đầu từ 27/3 đến hết tháng 4-2024…

Ông Nghiêm Đình Tuy, người dân thị trấn Chờ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh cho biết: Qua phương tiện thông tin đại chúng, địa phương tuyên truyền, tôi nắm bắt được thông tin về công tác điều tra DSGK năm 2024. Từ đó nhận thức rõ trách nhiệm của bản thân trong việc cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ và sẵn sàng cung cấp cho điều tra viên theo quy định của cuộc điều tra này.

 
Bắc Ninh quyết tâm hoàn thành tốt cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024
ĐTV phường Thị Cầu TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh phỏng vấn tại hộ

Điều tra DSGK năm 2024 áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp và sử dụng phiếu điện tử để thu thập thông tin phục vụ tổng hợp các chỉ tiêu là chính. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động thông minh (CAPI). Để bảo đảm chất lượng của cuộc điều tra, công tác kiểm tra, giám sát cũng được Tổ công tác cấp tỉnh thực hiện ở tất cả các khâu của cuộc điều tra, Tổ công tác đã ban hành kế hoạch thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát bao gồm kiểm tra gián tiếp trên hệ thống trang Web điều hành tác nghiệp nội dung chính là nắm tiến độ điều tra của từng ĐBĐT, từng huyện, kiểm tra logic; còn kiểm tra, giám sát trực tiếp tập trung các nội dung chính là: việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng phần mềm Capi tại các huyện, công tác tuyên truyền tại các địa phương, công tác thu thập thông tin của điều tra viên tại hộ (dự phỏng vấn hộ cùng điều tra viên tại các địa bàn điều tra). Lực lượng giám sát, kiểm tra là thành viên Tổ Công tác cấp tỉnh, công chức Cục Thống kê và công chức các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Với sự chuẩn bị chu đáo, sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, tin tưởng rằng cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh sẽ thành công tốt đẹp./.

 
T.Hòa
Nguồn Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top