Tình hình sản xuất công nghiệp tại tỉnh Kiên Giang tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024

06/03/2024 - 08:12 AM
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tại tỉnh Kiên Giang trong tháng Hai ước tính giảm 27,35% so tháng trước, giảm 5,23% so cùng tháng năm trước, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước do là tháng Tết Nguyên đán nên các doanh nghiệp và hộ sản xuất nghỉ Tết. Trong đó: Ngành khai khoáng giảm 35,77% so với tháng trước và giảm 17,83% so với tháng cùng năm trước; ngành chế biến, chế tạo giảm 28,17% so với tháng trước và giảm 4,56% so với tháng cùng năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà không khí giảm 18,01% so với tháng trước và giảm 10,13% so với tháng cùng năm trước; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 4,80% so với tháng trước và giảm 4,74% so với tháng cùng năm trước. Tính chung 02 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 18,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành khai khoáng tăng 15,84%; ngành chế biến, chế tạo tăng 18,18%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hoà không khí tăng 4,71%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,71%.
Tình hình sản xuất công nghiệp tại Kiên Giang tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2024
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tại tỉnh Kiên Giang trong tháng 02/2024 ước tính giảm 27,35%
so tháng trước


Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010) tháng Hai ước tính đạt 2.916,148 tỷ đồng, giảm 27,35% so với tháng trước, giảm 4,16% so với cùng tháng năm trước. Tính chung 02 tháng ước đạt 6.930,359 tỷ đồng, đạt 12,73% kế hoạch năm, tăng 18,18% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khai khoáng tăng 15,84%; ngành chế biến, chế tạo tăng 18,86%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 4,71%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,30% và ngành khai khoáng tăng 0,71%.

Trong tháng Hai nhiều sản phẩm giảm so với tháng trước và so cùng kỳ năm trước như: Khai thác đá giảm 41,49% so với tháng trước và giảm 17,66% so với tháng cùng kỳ năm trước; xi măng giảm 24,86% so với tháng trước và giảm 25,06% so với tháng cùng kỳ năm trước; cá hộp giảm 39,72% so với tháng trước và giảm 4,76% so với tháng cùng kỳ năm trước; tôm đông lạnh giảm 42,72% so với tháng trước và giảm 50,29% so với tháng cùng kỳ năm trước; mực đông lạnh giảm 32,68% so với tháng trước và giảm 17,17% so với tháng cùng kỳ năm trước; xay xát gạo giảm 11,91% so với tháng trước và giảm 9,25% so với tháng cùng kỳ năm trước; Bia giảm 58,50% so với tháng trước và giảm 50,19% so với tháng cùng kỳ năm trước; điện thương phẩm giảm 18,31% so với tháng trước và giảm 7,67% so với tháng cùng kỳ năm trước. Bên cạnh những sản phẩm giảm, thì cũng còn một số sản phẩm tăng so với tháng 02 năm trước như: Sản xuất bột cá tăng 4,59%; gạch các loại tăng 11,55%; giày da tăng 8,43%; gỗ MDF tăng 6.36%.

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại Kiên Giang ước tính tháng 02 giảm 24,60% so với tháng trước và giảm 21,49% so với tháng này năm trước. Trong đó: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 26,28% so với tháng trước và giảm 20,97% so với tháng này cùng kỳ năm trước; Sản xuất đồ uống giảm 49,38% so với tháng trước và giảm 19,92% so với tháng này cùng kỳ năm trước; Sản xuất trang phục giảm 47,76% so với tháng trước và tăng 23,47% so với tháng này cùng kỳ năm trước; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 29,40% so với tháng trước và giảm 39,38% so với tháng này cùng kỳ năm trước; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 32% so với tháng trước và giảm 26,57% so với tháng này cùng kỳ năm trước… Tính chung 02 tháng chỉ số tiêu thụ giảm 7,51% so với cùng kỳ, trong đó: Sản xuất chế biến thực phẩm giảm 4,74%; Sản xuất đồ uống giảm 8,31%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 25,77%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy giảm 20,43%...
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính tháng 02 giảm 12,48% so với tháng trước. Trong đó: ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,51%; sản xuất đồ uống giảm 59,45%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 8,44%; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 16,83%. So với tháng 02/2023, chỉ số tồn kho giảm 28,57%; trong đó, sản xuất chế biến thực phẩm tăng 33,23%, sản xuất đồ uống giảm 82,44%; Sản xuất trang phục giảm 28,67%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 300%; Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 100,12%; Sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 615,05%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 66,69%.

Chỉ số sử dụng lao động của ngành công nghiệp tháng 02 tăng 1,25% so với tháng trước và giảm 2,22% so với tháng cùng năm trước. Tính chung 02 tháng chỉ số sử dụng lao động của ngành công nghiệp giảm 3,30%./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top