Tình hình hoạt động và Dự báo xu hướng SXKD của doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh

05/01/2024 - 07:53 AM
Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh cho biết, năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới và số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đều tăng cao so với cùng kỳ. Đây là những tín hiệu rõ nét cho thấy tinh thần khởi nghiệp kinh doanh, niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vào sự phục hồi của nền kinh tế trong tương lai gần.

Trong năm 2023, doanh nghiệp thành lập mới tăng 28,4% so với cùng kỳ; đồng thời tổng vốn đăng ký bình quân 1 doanh nghiệp cũng tăng rất cao 18,3%. Tuy vậy, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường vẫn còn tăng cao, cho thấy những khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn đang hiện hữu và vẫn chưa có xu hướng giảm, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường tăng hơn 25,9%.

Quý IV/2023, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng ở cả 2 gốc so sánh quý trước và CK lần lượt là (+8,8%) và (+22%); tương ứng tổng vốn đăng ký thành lập mới là (+37,4%) và (+24,4%); kéo theo vốn đăng ký bình quân trên 1 doanh nghiệp thành lập mới tăng ở cả 2 gốc so sánh (+26,3%) và (+1,9%). Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động (-5,4%) nhưng tăng khá (+23,2%). Doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh thì nhiều ở cả 2 gốc so sánh (+43,2%) và (+51,1%); cùng với đó doanh nghiệp giải thể tự nguyện, cũng tăng ở cả 2 gốc so sánh (+14,1%) và (+10,2%).

 
Tình hình hoạt động và Dự báo xu hướng SXKD của doanh nghiệp tỉnh Bắc Ninh
 
Lũy kế cả năm 2023, số doanh nghiệp thành lập mới trong năm 2023 là 3.461 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký là 34.333 tỷ đồng, so với CK, tăng 28,4% về số doanh nghiệp và tăng 51,9% về tổng vốn đăng ký bổ sung. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,9 tỷ đồng tăng 18,3%. Cũng trong năm 2023, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là 893 doanh nghiệp (+9,2%) so với cùng kỳ năm trước; ngược lại có 349 doanh nghiệp giải thể tự nguyện (+8,4%) và có đến 1.939 doanh nghiệp tạm dừng hoạt động (+29,7%). Như vậy, số lượng doanh nghiệp gia nhập thị trường là 4.354 doanh nghiệp (+23,9%), bằng 190% số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 2.288 doanh nghiệp (+25,9%). Ngoài ra, có 430 doanh nghiệp chuyển đổi loại hình (+24,3%) nhằm thích nghi theo mô hình hoạt động phù hợp hơn.

Lũy kế đến 20/12, trên địa bàn tỉnh có 22.275 DN đã đăng ký, tăng 14,4% so với cùng thời điểm năm trước, với tổng số vốn điều lệ đăng ký là 392.918 tỷ đồng, tăng 14,3% và 5.765 đơn vị trực thuộc, tăng 15,9%.

Dự báo xu hướng về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến, chế tạo: Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh từ các doanh nghiệp công nghiệp ngành chế biến, chế tạo trên địa bàn tỉnh trong quý IV/2023 cho thấy, nhận định xu hướng kinh doanh có xu hướng xấu hơn so với quý III/2023, cụ thể: Tốt lên: quý IV/2023 là 26,01% trong khi quý III/2023 là 31%. Giữ nguyên: quý IV/2023 là 42,2%, quý III/2023 là 29,2%. Khó khăn hơn: Quý IV/2023 là 31,79%, quý III/2023 là 39,8%.

Cũng theo nhận định của các doanh nghiệp thì quý I/2024, có 27,17% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên so với quý IV/2023; 28,32% số doanh nghiệp dự báo khó khăn hơn và 44,51% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh sẽ ổn định. Trong đó, khu vực doanh nghiệp nhà nước lạc quan nhất với 42,86% số doanh nghiệp dự báo tình hình sản xuất kinh doanh quý I/2024 tốt hơn so với quý IV/2023; tỷ lệ này ở khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh là 18,75%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là 33,72%.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top