Triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

04/04/2024 - 05:04 PM
Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê ban hành Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Tỉnh Hưng Yên đã và đang tích cực triển khai các nhiệm vụ nhằm đảm bảo cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Tỉnh diễn ra đúng kế hoạch và đảm bảo về chất lượng và tiến độ.
 
Báo cáo về tỉnh hình triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cho biết, Hưng Yên là một Tỉnh nằm ở trung tâm đồng bằng sông Hồng,
thuộc khu tam giác kinh tế trọng điểm Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh; phía Tây và Tây Bắc giáp Thủ đô Hà Nội; phía Đông giáp tỉnh Hải Dương; phía Nam giáp tỉnh Thái Bình, Hà Nam. Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên có 10 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 01 thành phố, 01 thị xã và 08 huyện; có 161 đơn vị hành chính cấp xã gồm: 14 phường, 08 thị trấn và 139 xã. Hưng Yên là tỉnh duy nhất không có núi, không có biển, địa hình tương đối bằng phẳng, diện tích 930 km2, dân số trung bình sơ bộ năm 2023 trên 1,3 triệu người, mật độ dân số 1.396 người/km2 và đứng thứ tư cả nước về mật độ dân số.

Bao cáo cũng cho biết, 5 sau năm Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, bên cạnh sự phát triển trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội trong đó, tình hình dân số tỉnh Hưng Yên cũng có nhiều thay đổi, đặc biệt trong vài năm gần đây do sự phát triển mạnh các Khu công nghiệp, các trường đại học, các khu đô thị trên địa bàn Tỉnh... Sự đô thị hóa mạnh đó đã thu hút được một lượng lớn lao động, sinh viên ở ngoài tỉnh vào học tập, làm việc và sinh sống trên địa bàn tỉnh, nhất là ở một số địa phương có sự gia tăng dân số cơ học lớn như: Văn Lâm, Văn Giang, Mỹ Hào, Yên Mỹ và Thành phố Hưng Yên. Một trong những điểm nhấn để thu hút người dân ở các địa phương trong cả nước về tỉnh Hưng Yên sinh sống đó là các khu đô thị mới, hiện đại như: dự án khu đô thị Ecopark Hưng Yên; Dự án Vinhomes Dream City và Dự án Vinhomes Đại An; Khu đô thị Lạc Hồng Phúc,…

Thực hiện Quyết định số 629/QĐ-TCTK ngày 14/7/2023 của Tổng cục Thống kê về Phương án Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, tỉnh Hưng Yên đã tích cực triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trong bối cảnh có thuận lợi và khó khăn. Trong đó:

Nhận được sự ủng hộ và hưởng ứng nhiệt tình của toàn thể Nhân dân, các cơ quan, đơn vị; các cơ quan thông tin, truyền thông đã tuyên truyền cho cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024. Chính vì vậy, công tác tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo yêu cầu, đúng kế hoạch và hướng dẫn của Trung ương.

Kinh nghiệm từ các cuộc điều tra khác đã được Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên áp dụng và triển khai nên thuận lợi hơn; Các điều tra được tuyển chọn làm nhiệm vụ tại điều tra lần này đều đã có kinh nghiệm và đã từng tham gia các cuộc điều tra của Ngành. Phần mềm CAPI, Trang thông tin điện tử quản lý cuộc điều tra được Tổng cục Thống kê hoàn thiện sớm và được thiết kế dễ sử dụng, hướng dẫn chi tiết, cụ thể đã giúp cho việc thực hiện công tác cập nhật kết quả rà soát địa bàn, lập bảng kê hộ, chọn hộ mẫu, công tác tập huấn được thuận lợi,…. Việc giám sát, kiểm soát lỗi được chặt chẽ, kịp thời, thông tin được tổng hợp nhanh, chính xác.

Tuy nhiên, Tỉnh cũng đối diện với một số khó khăn như tuyển chọn điều tra viên: Do mỗi điều tra viên phải phụ trách 3 địa bàn nên điều tra viên phải thông thạo các địa bàn được phân công, nếu chọn điều tra viên tại một địa bàn điều tra khi di chuyển sang địa bàn khác để thu thập thông tin sẽ gặp nhiều khó khăn khi tiếp cận hộ; Trình độ của điều tra viên không đồng đều, một số điều tra viên lớn tuổi có kinh nghiệm, nhưng khả năng tiếp thu cũng như sử dụng thiết bị điện tử còn hạn chế, không thuần thục. Ở một số địa bàn thuộc thị xã Mỹ Hào, huyện Văn Lâm, Văn Giang, Yên Mỹ,... việc tiếp cận đối tượng trong công tác lập bảng kê hộ đã xuất hiện khó khăn do địa bàn có nhiều hộ công nhân thuê trọ hoặc chủ hộ đi làm ở công ty, tính chất công việc đi làm về muộn hoặc thường xuyên vắng nhà nên điều tra viên phải đi lại hộ nhiều lần mới khai thác được thông tin lập bảng kê hộ.

Bên cạnh đó, do các huyện, thị xã, thành phố không đủ điều kiện số lượng người (60 người/lớp) để tổ chức lớp tập huấn riêng; vì vậy, Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên phải tổ chức tập huấn theo cụm huyện nên còn một số điều tra viên ở xa nên dự tập huấn không đầy đủ thời gian theo quy định.

Tích cực triển khai các bước chuẩn bị Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ  năm 2024

Thành lập Tổ Công tác cấp tỉnh

Để chỉ đạo thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được kịp thời, đạt chất lượng, hiệu quả các công việc theo yêu cầy của Phương án điều tra. Ngay sau khi có hướng dẫn của Tổng cục Thống kê và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên, Cục Thống kê Hưng Yên đã phối hợp với sở, ngành có liên quan như: Công an, Xây dựng, Tư pháp, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội để cử người tham gia Tổ Công tác cấp tỉnh thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Ngày 22/8/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 1754/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác cấp tỉnh thực hiện Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Công tác chỉ đạo, điều hành

Với vai trò là cơ quan thường trực của Tổ Công tác cấp tỉnh, Cục Thống kê Hưng Yên đã kịp thời tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Tỉnh: Ban hành các kế hoạch như: Kế hoạch tổ chức triển khai Phương án điều tra; Kế hoạch kiểm tra, giám sát; Kế hoạch tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ và Kế hoạch tuyên truyền Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Cùng với đó Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên đã tổ chức phát động có phong trào thi đua với chuyên đề “Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên” và triển khai đến các đơn vị thuộc Cục Thống kê, các sở, ngành, địa phương trong Tỉnh tham gia phong trào thi đua.

Tổ Công tác cấp tỉnh đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ khác về công tác Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Tỉnh khi có hướng dẫn, chỉ đạo của Tổng cục Thống kê.

Thực hiện công tác tuyển chọn giám sát viên,  người lập bảng kê hộ, điều tra viên

Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên đã tuyển chọn 28 giám sát viên cấp tỉnh, trong đó: 23 người là Lãnh đạo Cục Thống kê, Lãnh đạo, công chức các Phòng thuộc Cục Thống kê và 05 người là thành viên Tổ công tác cấp tỉnh của các sở, ngành. Các Chi cục Thống kê cấp huyện tuyển chọn 38 giám sát viên cấp huyện, lực lượng chủ yếu là Lãnh đạo và công chức các Chi cục Thống kê cấp huyện.

Đối với công tác tuyển chọn người lập bảng kê hộ và điều tra viên: Cục Thống kê đã hướng dẫn các Chi cục Thống kê cấp huyện thực hiện công tác tuyển chọn người lập bảng kê hộ và điều tra viên tham gia điều tra theo tiêu chuẩn, định mức quy định của Phương án điều tra. Toàn tỉnh tuyển chọn được 437 người tham gia lập bảng kê hộ và trên 198 điều tra viên tham gia điều tra. Đây là cuộc điều tra sử dụng công nghệ CAPI; vì vậy, các địa phương đã tuyển chọn lực lượng điều tra viên có đủ khả năng thực hiện công việc, có tinh thần trách nhiệm cao và sử dụng thành thạo máy tính bảng, điện thoại thông minh để thực hiện phiếu điện tử.

Tập huấn hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ

Sau khi được Tổng cục Thống kê tập huấn cho giảng viên cấp tỉnh tại Hà Nội; Cục Thống kê Hưng Yên đã tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ.

Ở cấp huyện: Tổ chức thành 04 lớp theo cụm huyện, thị xã, thành phố, mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 01 ngày (Từ ngày 20-23/02/2024), giảng viên là 3 đồng chí Lãnh đạo thuộc Phòng Thu thâp Thông tin thống kê và Phòng Thống kê Xã hội. Thành phần dự tập huấn là đại diện lãnh đạo Cục Thống kê; Lãnh đạo và công chức Chi cục Thống kê cấp huyện; người tham gia công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ. Tổng số người tham dự là 480 người.

Tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm

Cục Thống kê Hưng Yên đã xây dựng kế hoạch tập huấn và tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ, hướng dẫn sử dụng thiết bị và phần mềm, cụ thể: Cấp tỉnh: Tổ chức 01 lớp trong thời gian 02 ngày (Từ ngày 18/3/2024 đến ngày 19/3/2024), với sự tham gia của 45 người là Lãnh đạo Cục Thống kê; Lãnh đạo và công chức các Phòng thuộc Cục Thống kê (giám sát viên cấp tỉnh); Lãnh đạo các Chi cục Thống kê cấp huyện, giảng viên cấp huyện; Thành viên Tổ công tác cấp tỉnh.

Cấp huyện: Tổ chức thành 04 lớp theo cụm huyện, thị xã, thành phố, mỗi lớp được tổ chức trong thời gian 02 ngày (từ ngày 21/3/2024 đến ngày 26/3/2024) với sự tham gia của 240 người.

Công tác chuẩn bị tài liệu, nội dung bài giảng, hội trường và các điều kiện kỹ thuật tổ chức hội nghị khác (bàn ghế, âm thanh, máy chiếu,...) được Cục Thống kê Hưng Yên chuẩn bị chu đáo, đầy đủ và đảm bảo truyền tải đầy đủ nội dung cho các đối tượng tham dự tập huấn.

Cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn và lập bảng kê hộ

Cục Thống kê Hưng Yên đã có văn bản hướng dẫn các Chi cục Thống kê cấp huyện tổ chức công tác rà soát 585 địa bàn được chọn mẫu điều tra trên phạm vi 10 huyện, thị xã, thành phố và hoàn thành trước ngày 07/12/2023. Sau khi được tập huấn hướng dẫn công tác cập nhật sơ đồ nền, cập nhật địa bàn, lập bảng kê hộ và trên cơ sở 585 địa bàn điều tra được chọn mẫu, Cục Thống kê Hưng Yên đã có văn bản hướng dẫn các địa phương trong Tỉnh tiến hành thực hiện công tác lập bảng kê hộ, người lập bảng kê đều là người của địa phương, am hiểu địa bàn và tiếp cận hộ tốt, thuận lợi nên công việc này đã hoàn thành trước ngày 15/3/2024. Từ ngày 16/3/2024 các huyện, thị xã, thành phố tiến hành nhập tin bảng kê hộ và cập nhật bảng kê hộ lên trang Web quản lý cuộc điều tra theo quy định; đến ngày 25/3/2024 các địa phương hoàn thành công tác cập nhật bảng kê hộ lên trang Web quản lý cuộc điều tra phục vụ công tác chọn hộ mẫu. Các địa bàn có kết quả lập bảng kê hộ giảm số hộ so với Tổng điều tra năm 2019 đều giải trình và xác nhận của các Chi cục Thống kê cấp huyện.

 
Triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên
Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn Thành phố Hưng Yên ngày 01/4/2024

Kết quả lập bảng kê hộ cho thấy: Trong tổng số 585 địa bàn mẫu có 109.601 hộ lập bảng kê, tăng 2.546 hộ so với TĐT 2019, trong đó: Có 27 địa bàn không tăng thêm hộ; 330 địa bàn tăng thêm hộ, tương đương tăng 4.444 hộ và 228 địa bàn giảm hộ, tương đương giảm 1.898 hộ. Tổng số nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ trong 585 địa bàn chọn mẫu là 357.073 người, trong đó có 41 người nước ngoài.

Kết quả chọn hộ mẫu: Toàn tỉnh Hưng Yên được chọn hộ mẫu điều tra là 17.550 hộ, trong đó 6.059 hộ mẫu thực hiện phiếu dài (trong đó có 01 hộ có người nước ngoài) và 11.460 hộ mẫu thực hiện phiếu ngắn (trong đó có 5 hộ có người nước ngoài), số lượng hộ mẫu được phân bổ cho từng huyện, thị xã, thành phố.

Đẩy mạnh tuyên truyền

 Cục Thống kê Hưng Yên đã có văn bản đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đưa nội dung tuyên truyền như trên vào nội dung các cuộc họp giao ban báo chí kỳ tháng 3 của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, đưa nội dung tuyên truyền vào Bản tin thông báo nội bộ của Tỉnh và chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền hình tuyên truyền, đưa tin về Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024.

Phối hợp với Báo Hưng Yên, Đài Phát thanh và truyền hình Tỉnh đưa tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, nội dung điều tra; Kế hoạch tiến hành điều tra; trách nhiệm của các cấp, các ngành trong cuộc điều tra; Nghĩa vụ của người dân trong cuộc điều tra; Phỏng vấn Lãnh đạo địa phương, Lãnh đạo Cục Thống kê về thực hiện cuộc điều tra tại địa phương; Phát sóng các trailer quảng bá về điều tra, file MP3 hỏi - đáp về điều tra,…  giúp cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh hiểu rõ mục đích, ý nghĩa để phối hợp với lực lượng điều tra viên kê khai đúng, đầy đủ các nội dung điều tra.

Đăng tải các nội dung tuyên truyền, các bài viết, bài trả lời phỏng vấn của Lãnh đạo Tổng cục Thống kê, khẩu hiệu tuyên truyền lên Bảng điện tử, Website Cục Thống kê Hưng Yên; in và treo pano tại cổng cơ quan.

Chi cục Thống kê cấp huyện tiếp nhận các tài liệu tuyên truyền từ Cục Thống kê và cấp phát đầy đủ cho các xã, phường, thị trấn. Các địa phương đã in và treo/dán pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu tại các nơi công cộng, trụ sở Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có địa bàn điều tra, trung tâm văn hoá, trung tâm thương mại, trục giao thông chính/tuyến phố chính.

Chi cục Thống kê cấp huyện đã phối hợp với Đài Phát thanh cấp huyện phát file MP3 Hỏi – Đáp về cuộc điều tra; các xã, phường, thị trấn tiếp sóng hoặc phát file MP3 Hỏi – Đáp về cuộc điều tra trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

Theo kế hoạch kiểm tra, giám sát và phân công lực lượng giám sát viên cấp tỉnh, Cục Thống kê phân công mỗi huyện, thị xã, thành phố có từ 2-3 giám sát viên cấp tỉnh, tuỳ theo số lượng địa bàn chọn mẫu của từng địa phương (theo quy định mỗi huyện, thị xã, thành phố được phân công 1 giám sát viên cấp tỉnh).

 
Triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 1
Đoàn giám sát cơ quan TCTK do Phó Tổng cục trưởng TCTK Đố Thị Ngọc (ở giữa) làm việc với Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên về công tác triển khai điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 (Ngày 02/4/2024)

Trong thời gian chuẩn bị cho cuộc điều tra này, Lãnh đạo Cục Thống kê chỉ đạo giám sát viên cấp tỉnh, các Chi cục Thống kê tăng cường công tác kiểm tra, giám sát ngay những ngày đầu thực hiện công tác lập bảng kê hộ. Giám sát viên cấp tỉnh, cấp huyện đã xuống địa bàn để kiểm tra, giám sát, kịp thời giải đáp những vướng mắc tại cơ sở và uốn nắn kịp thời các tồn tại, hạn chế, sai sót trong quá trình thực hiện lập bảng kê hộ.

Ngày 01/4/2024, trong không khí tưng bừng cả nước ra quân điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, Phó Tổng cục trưởng TCTK và đoàn giám sát Trung ương cũng đã có mặt tham dự buổi lễ ra quân sẵn sàng và khí thể. Ngay sau đó, công tác điều tra, giám sát điều tra đã được các điều tra viên, các giám sát viên triển khai thực hiện nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ điều tra theo đúng quy định.

Có thể thấy, tính đến thời điểm hiện tại, công tác triển khai Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên cho biết, dù còn nhiều khó khăn, với quy mô cuộc điều tra lớn, khối lượng công việc nhiều, phải huy động lực lượng lớn tham gia lớn, chủ yếu là lực lượng ngoài ngành Thống kê... song với sự chuẩn bị chu đáo, cùng tinh thần nghiêm túc, tích cực trong triển khai thực hiện nhiệm vụ, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành và sự đồng tình ủng hộ của người dân trên địa bàn, tỉnh Hưng Yên sẽ sớm hoàn thành các nhiệm vụ và mục tiêu của cuộc Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024./.
Thu Hòa
Theo thông tin từ Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top