Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tại Kiên Giang tháng Một năm 2024

05/02/2024 - 09:16 AM
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 2.004 tỷ đồng, đạt 11,85% dự toán, giảm 1,88% so với tháng trước13, tăng 9,72% so tháng cùng năm trước. Trong đó, thu nội địa 2.000 tỷ đồng, đạt 11,87% dự toán, giảm 3,01% so với tháng trước, tăng 9,77% so cùng năm trước và chiếm 99,80% tổng thu. Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết và ghi thu ghi chi tiền thuê đất là 1.588 tỷ đồng, thì thu ngân sách tháng 01 đạt 17,5% dự toán, tăng 37,20% so với cùng kỳ.

So với cùng kỳ năm trước, có một số khoản thu tăng khá cao, bên cạnh đó vẫn còn một số khoản thu đạt thấp hơn cùng kỳ năm trước như: Thu thuế khu vực công thương ngoài nhà nước giảm 28,02%; thuế thu nhập cá nhân giảm 6.35%, thu tiền sử dụng đất giảm 62,03%.

 
Tình hình thu chi ngân sách nhà nước tại Kiên Giang tháng 1 năm 2024
Tổng thu ngân sách nhà nước tháng 1/2024 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang ước đạt 2.004 tỷ đồng

Tổng chi ngân sách địa phương của Kiên Giang trong tháng 1/2024 ước đạt 721 tỷ đồng, đạt 3,28% dự toán, giảm 71,95% so với tháng trước, giảm 53,72% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 50,13 tỷ đồng, giảm 96,08% so tháng trước, giảm 89,90% so cùng tháng năm trước; chi thường xuyên 671,7 tỷ đồng, giảm 48,12% so tháng trước, giảm 38,92% so cùng kỳ năm trước./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top