Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Long An tháng Một năm 2024

20/02/2024 - 08:42 AM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Long An ước tháng 01/2024, diện tích thả nuôi thủy sản đạt 583,41 ha, giảm 0,18% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 16,39 tấn/ha (tăng 7,69%); sản lượng ước đạt 7.543 tấn (tăng 10,55%).

Trong đó: Tôm nuôi nước lợ: Đã thả nuôi được 342,20 ha, giảm 0,55% so với cùng kỳ, diện tích thu hoạch ước đạt 256 ha (tăng 4,11%), năng suất ước đạt 4,59 tấn/ha (giảm 4,43%), sản lượng ước đạt 11.174 tấn (giảm 0,50%). Trong đó: diện tích nuôi trồng tôm sú 44,20 ha (tăng 0,23%), diện tích thu hoạch ước đạt 36 ha (tăng 0,28%), năng suất ước đạt 2,89 tấn/ha (tăng 3,81%), sản lượng ước đạt 104 tấn (tăng 4,10%); diện tích nuôi trồng tôm thẻ chân trắng 298 ha (giảm 0,67%), diện tích thu hoạch ước đạt 220 ha (tăng 4,76%), năng suất ước đạt 4,86 tấn/ha (giảm 5,43%), sản lượng ước đạt 1.070 tấn (giảm 0,93%).

Cá tra nuôi công nghiệp: Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 6 doanh nghiệp nhân đầu tư nuôi cá tra với quy mô lớn, ước trong tháng các doanh nghiệp thả nuôi 26 ha (tăng 2,36% so với cùng kỳ); năng suất ước đạt 227 tấn/ha (tăng 12,82%); sản lượng ước đạt 4.540 tấn (tăng 18,75%).
 
Tình hình tiêu thụ: Giá thủy sản bình quân tháng 01/2024 so với tháng 12/2023 dao động như sau: Tôm sú: Loại 30 con/kg có giá 201.325 đồng/kg (tăng 17.576 đồng/kg), loại 40 con/kg, giá 171.248 đồng/kg (tăng 16.929 đồng/kg), loại từ 40 con/kg trở lên giá 148.094 đồng/kg (tăng 16.709 đồng/kg); Tôm thẻ chân trắng: Loại cỡ 110 con/kg có giá 80.000 đồng/kg và loại cỡ 100 con/kg giá 90.000 đồng/kg (đều tăng 2.000 đồng/kg), loại  80 con/kg giá 91.661 đồng/kg (tăng 1.175 đồng/kg), loại cỡ 60 con/kg giá 115.947 đồng/kg (tăng 2.218 đồng/kg), loại  40 con/kg giá 129.685 đồng/kg (tăng 4.443 đồng/kg). Thủy sản khác: Cá tra loại  từ 0,7 đến dưới 1 kg/con có giá 20.473 đồng/kg (tăng 191 đồng/kg), loại từ 1 kg/con giá 22.299 đồng/kg (tăng 3.127 đồng/kg); cá trê 26.234 đồng/kg (tăng 219 đồng/kg); ếch 83.961 đồng/kg (tăng 723 đồng/kg); cá lóc 113.196 đồng/kg (tăng 3.578 đồng/kg);…

 
Tình hình nuôi trồng thủy sản tỉnh Long An tháng 1/2024

Thủy sản khai thác: Trong tháng 01/2024, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 432 tấn, tăng 0,58% so cùng kỳ. Trong đó: khai thác thủy sản biển 131 tấn (tăng 1,95%), gồm sản lượng tôm ước đạt 36 tấn (tăng 0,22%), cá 58 tấn (tăng 1,74%), thủy sản khác 37 tấn (tăng 4,05%); khai thác thủy sản nội địa ước đạt 301 tấn (bằng với cùng kỳ). Trong đó sản lượng tôm ước đạt 0,90 tấn, cá 270 tấn, thủy sản khác 30 tấn./.
 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Long An)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top