Tình hình cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài tháng 1/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

21/02/2024 - 08:43 AM

Theo Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh, từ ngày 01/01/2024 đến ngày 20/01/2024, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố đạt 125,7 triệu USD, bằng 70,2% so với cùng kỳ, trong đó: Cấp mới có 80 dự án, tăng 60,0% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 23,8 triệu USD, bằng 27,4%. Trong đó, hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy với 53 dự án, vốn đăng ký là 20,9 triệu USD, chiếm 87,7% vốn đăng ký cấp mới; kế đến hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 11 dự án, vốn đăng ký 1,6 triệu USD, chiếm 6,9%; hoạt động thông tin và truyền thông có 09 dự án, vốn đăng ký là 0,9 triệu USD, chiếm 3,7%.

Nhật Bản là quốc gia dẫn đầu về dự án cấp phép mới với 08 dự án, vốn đăng ký đạt 12,1 triệu USD, chiếm 50,8% vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hàn Quốc với 13 dự án, vốn đăng ký 2,9 triệu USD, chiếm 12,3%; Hồng Kông với 05 dự án, vốn đăng ký đạt 2,4 triệu USD, chiếm 9,9%.

Điều chỉnh vốn đăng ký có 07 dự án, bằng 35,0% so với cùng kỳ và vốn điều chỉnh đạt 8,9 triệu USD, bằng 23,7%. Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản có 03 dự án, vốn đăng ký tăng 7,3 triệu USD, chiếm 82,4% vốn đăng ký điều chỉnh; hoạt động công nghiệp chế biến, chế tạo có 02 dự án, vốn đăng ký tăng 1,6 triệu USD, chiếm 17,5%. Pháp là quốc gia có số vốn điều chỉnh cao nhất đạt 5,4 triệu USD, chiếm 61,5% trong tổng vốn đăng ký điều chỉnh.

Góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 136 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện với góp vốn là 93,0 triệu USD, tăng 70,1% về vốn so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đạt 57,0 triệu USD, chiếm 61,2% tổng vốn góp; hoạt động kinh doanh bất động sản có số vốn góp đạt 22,0 triệu USD, chiếm 23,7%; hoạt động bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy đạt 9,6 triệu USD, chiếm 10,4%. Singapore và Hồng Kông là hai quốc gia có tỷ trọng vốn góp cao nhất lần lượt chiếm 72,5% và 10,1%.

Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top