Hà Nam - Vốn đầu tư phát triển ước tính đạt trên 9,8 nghìn tỷ đồng trong quý I/2024

10/04/2024 - 04:39 PM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam, quý I năm 2024, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh Hà Nam ước tính đạt trên 9,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vốn Nhà nước ước đạt 997,4 tỷ đồng, chiếm 10,2% tổng vốn đầu tư và tăng 18,5%; Vốn ngoài Nhà nước ước đạt gần 6,1 nghìn tỷ đồng, chiếm 62,1% và tăng 5,0%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt trên 2,7 nghìn tỷ đồng, chiếm 27,7% và tăng 13,0%.
 
Tính chung quý I năm 2024, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước thực hiện 891,1 tỷ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 12,2% kế hoạch năm 2024. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh thực hiện 404,8 tỷ đồng, giảm 7,0% và đạt 11,5% kế hoạch năm; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện thực hiện 410,7 tỷ đồng, tăng 75,9% và đạt 12,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã thực hiện 75,6 tỷ đồng, tăng 146,6% và đạt 14,3%.
 
Năm 2024, tỉnh Hà Nam có 84 dự án thuộc ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý, chủ yếu là các dự án chuyển tiếp. Trong đó, một số công trình, dự án trọng điểm thực hiện trong quý I gồm:
 
- Dự án đầu tư xây dựng Nút giao Phú Thứ và tuyến đường kết nối tại xã Tiên Hiệp TP. Phủ Lý, tổng mức đầu tư 1.398,7 tỷ đồng, trong đó, kế hoạch vốn năm 2024 được giao là 350 tỷ. Dự kiến thực hiện 3 tháng năm 2024 đạt 58 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện hết tháng 3 năm 2024 ước đạt 544,2 tỷ đồng.
 
Hà Nam - Vốn đầu tư phát triển ước tính đạt trên 9,8 nghìn tỷ đồng trong quý I/2024
Dự án Nút giao Phú Thứ - Thành phố Phủ Lý đang tiếp tục triển khai các hạng mục
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ song hành QL21, địa phận huyện Kim Bảng (đoạn từ đường ĐH.05 huyện Kim Bảng đến nút giao đường T3 với QL21), tổng mức đầu tư 691,4 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 146 tỷ đồng. Dự kiến 03 tháng năm 2024 đạt 21 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 3 năm 2024 ước đạt 114,5 tỷ đồng.
 
- Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường vành đai T4 (đoạn tiếp nối với TP. Phủ Lý đến đường ĐT.499B) huyện Thanh Liêm tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2024 là 134,8 tỷ đồng. Dự kiến 03 tháng năm 2024 đạt 19 tỷ đồng. Lũy kế thực hiện đến hết tháng 3 năm 2024 đạt 245 tỷ đồng.
 
Cũng theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hà Nam trên cơ sở số liệu báo cáo của Kho bạc Nhà nước Tỉnh, tính đến hết tháng 02/2024, giá trị thanh toán khối lượng hoàn thành vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 693,8 tỷ đồng (bao gồm cả vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết); số vốn giải ngân theo chương trình mục tiêu quốc gia lũy kế đến cuối tháng 02/2024 là 50 tỷ đồng. Các đơn vị được giao quản lý các công trình, dự án thường xuyên giám sát chặt chẽ và đôn đốc các nhà thầu đẩy mạnh tiến độ thực hiện các hạng mục của dự án, giám sát tiến độ và chất lượng, chú trọng những công trình, dự án lớn, quan trọng, kịp thời nghiệm thu và thanh toán đảm bảo đúng quy định của Kho bạc Nhà nước.
 
Về tình hình thu hút đầu tư, theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam, từ ngày 01/01/2024 đến 29/02/2024, toàn tỉnh Hà Nam thu hút 11 dự án (bằng 220% so với cùng kỳ năm 2023) với tổng số vốn đăng ký là 19,3 triệu USD và 1.132,6 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh vốn 6 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 27,02 triệu USD và tăng 1.834,4 tỷ đồng.
 
Đối với dự án FDI: Thực hiện cấp mới 04 dự án với tổng vốn đăng ký 19,3 triệu USD, bằng 200% về số dự án và bằng 36% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2023; thực hiện điều chỉnh 03 dự án với vốn đầu tư tăng 27,02 triệu USD.
 
Đối với dự án trong nước: Tthực hiện cấp mới 07 dự án với tổng vốn đăng ký 1.132,6 tỷ đồng, tăng 133,3% về số dự án và tăng 53,6% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; thực hiện điều chỉnh 03 dự án với số vốn điều chỉnh tăng 1.834,4 tỷ đồng./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hà Nam


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top