Hoạt động Tín dụng 2 tháng đầu năm trên địa bàn Hà Nội

14/03/2024 - 02:30 PM
Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm 2024 của Cục Thống kê Hà Nội, ước tính đến cuối tháng 02/2024, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội ước tính đạt hơn 5,43 triệu tỷ đồng, tăng 0,84% so với tháng trước và tăng 1,79% so với thời điểm kết thúc năm 2023. Trong đó, tiền gửi đạt 4.762 nghìn tỷ đồng, tăng 0,94% và tăng 1,97%; phát hành giấy tờ có giá đạt 669 nghìn tỷ đồng, tăng 0,12% và tăng 0,58%.

Về tín dụng, ước tính đến cuối tháng 02/2024, tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố ước tính đạt gần 3,69 triệu tỷ đồng, tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 1,96% so với thời điểm kết thúc năm 2023. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 1.536 nghìn tỷ đồng, tăng 0,97% và tăng 2,04%; dư nợ trung hạn và dài hạn đạt 2.152 nghìn tỷ đồng, tăng 0,9% và tăng 1,9%.

 
Ảnh minh họa

Tính đến cuối tháng 01/2024, tỷ lệ nợ xấu của các tổ chức tín dụng chiếm 1,85% tổng dư nợ.

Trong tháng 2/2024, lãi suất huy động tiền gửi bằng VND của các tổ chức tín dụng trên địa bàn Hà Nội phổ biến ở mức 0,1 - 0,5%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 1,7 - 3,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 3 - 5,2%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 4,7 - 5,6%/năm.

Lãi suất cho vay bình quân của các khoản vay mới và cũ còn dư nợ ở mức 8,1 - 10,2%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa bằng VND đối với một số ngành lĩnh vực ưu tiên (nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao) bình quân khoảng 3,8%/năm theo quy định của NHNN.

 
Nguồn: Cục Thống kê TP. Hà Nội

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top