Năm 2023, GRDP trên địa bàn tỉnh Thái Bình tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2022

15/01/2024 - 09:07 AM

Theo Cục Thống kê tỉnh Thái Bình, năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Thái Bình (giá so sánh 2010) ước đạt 67.948 tỷ đồng, tăng 7,37% so với cùng kỳ năm 2022.

Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản ước đạt 13.794 tỷ đồng, tăng 2,28% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp 0,49 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Khu vực Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 30.196 tỷ đồng, tăng 11,60% so với cùng kỳ năm 2022, đóng góp 4,96 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng. Trong đó: ngành công nghiệp tăng 14,56% (đóng góp 4,25 điểm phần trăm), ngành xây dựng tăng 5,24%.

Khu vực Dịch vụ ước đạt 19.723 tỷ đồng, tăng 6,13%, đóng góp 1,80 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; thuế sản phẩm đóng góp 0,12 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.

Quy mô GRDP theo giá hiện hành tỉnh Thái Bình năm 2023 ước đạt 123.328 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2022 ước đạt 65,5 triệu đồng. Cơ cấu GRDP tỉnh Thái Bình ước năm 2023 (theo giá hiện hành): Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 19,9%; khu vực Công nghiệp - Xây dựng chiếm 45,0%; khu vực Dịch vụ chiếm 29,1%; thuế sản phẩm chiếm 6,0%./.

 Năm 2023, GRDP trên địa bàn tỉnh Thái Bình tăng 7,37%  so với cùng kỳ năm 2022

Khu công nghiệp Liên Hà Thái (thuộc Khu kinh tế Thái Bình) thu hút được các dự án FDI
có số vốn đầu tư lớn trong năm 2023.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Thái Bình


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top