Đồng Nai - Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản quý I năm 2024 tăng 3,57% so cùng kỳ

10/04/2024 - 11:09 AM

Dự ước giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (Theo giá so sánh 2010) Quý I/2024 đạt 11.700,1 tỷ đồng, tăng 3,57% so cùng kỳ. Trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp ước đạt 10.634,5 tỷ đồng, tăng 3,59% (trồng trọt tăng 2,81%; chăn nuôi tăng 4%; dịch vụ tăng 2,22%); Giá trị sản xuất lâm nghiệp ước đạt 401,7 tỷ đồng, tăng 2,11%; Giá trị sản xuất thủy sản ước đạt 663,9 tỷ đồng, tăng 4,14%.
 

Đồng Nai giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản quý I năm 2024 tăng 3,57% so cùng kỳ

Về Nông nghiệp

Tình hình sản xuất nông nghiệp những tháng đầu năm cơ bản thuận lợi, các ngành, địa phương đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Công tác phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi luôn được các cơ quan chức năng quan tâm và triển khai

Cây hàng năm: Tính đến ngày 15/3/2024 toàn tỉnh gieo trồng được trên 38.766,23 ha, giảm 0,08% (-31,01 ha) so cùng kỳ. Trong đó: diện tích cây lương thực đạt 24.590,96 ha, chiếm 63,43% so với tổng diện tích, giảm 0,06% (-15,37 ha); cây củ có bột đạt 4.435,97 ha, giảm 0,81% (-36,15 ha); cây thực phẩm đạt 6.916,19 ha, tăng 0,58% (+40 ha); cây công nghiệp hàng năm đạt 991,23 ha, giảm 1,16% (-11,38 ha); cây hàng năm khác đạt 1.8314,88 ha, giảm 1,66% (-30,87 ha) so cùng kỳ.

Dự ước năng suất một số cây trồng vụ Đông Xuân 2024: Năng suất lúa đạt 66,48 tạ/ha, tăng 0,04%; Bắp đạt 89,01 tạ/ha, tăng 0,23%; Khoai lang đạt 113,14 tạ/ha, tăng 0,6%; Mía đạt 698,33 tạ/ha, tăng 0,7%; Đậu tương đạt 19,85 tạ/ha, tăng 0,3%; Đậu phộng đạt 23,13 tạ/ha, giảm 0,9% so cùng kỳ....

Dự ước sản lượng thu hoạch quý I/2024 so với cùng kỳ như sau: Lúa đạt 6.054 tấn, giảm 2,31%; Bắp đạt 5.446 tấn, tăng 0,76%; Đậu tương đạt 12,33 tấn, tăng 3,64%; Đậu phộng đạt 12,21 tấn, tăng 1,8%; Rau các loại đạt 56.234 tấn, tăng 1,39%; Đậu các loại đạt 426,13 tấn, tăng 1,87% so cùng kỳ.

Cây lâu năm: Tổng diện tích cây lâu năm hiện có là 169.211,78 ha, tăng 88,34 ha (+0,05%) so cùng kỳ. Tổng diện tích cây lâu năm tăng là do nông dân chuyển đổi một số diện tích cây hàng năm kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả như xoài, chuối, mít, sầu riêng đang có xu hướng tăng mạnh do đạt hiệu quả kinh tế cao. Trong đó: Tổng diện cây ăn quả là 78.635,23 ha, tăng 95,07 ha (+0,12%) và chiếm 46,47% tổng diện tích. Diện tích cây công nghiệp lâu năm là 90.576,55 ha, giảm 6,73 ha (-0,01%) so cùng kỳ.

Sản lượng một số cây lâu năm chủ yếu thu hoạch trong quý I/2024 như sau: xoài đạt 27.744 tấn (+4,52%); chuối đạt 54.868 tấn (+20,19%); thanh long đạt 4.084 tấn (+5,21%); bưởi đạt 13.046 tấn (+2,76%), nguyên nhân sản lượng tăng là do giá bán tại thời điểm này tăng, đặc biệt một số cây ăn quả đặc thù như chuối, bưởi có giá trị kinh tế cao, hơn nữa nhóm cây ăn quả này phục vụ cho nhu cầu trong và sau Tết, nên sản lượng tăng khá. Sản lượng điều trong quý I/2024 đạt 32.454,6 tấn, tăng 2,82%; tiêu đạt 19.641,5 tấn, giảm 0,72%; Sản lượng mủ cao su đạt 9.813 tấn, tăng 2,9% so cùng kỳ.

Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc có đến thời điểm tháng 3/2024 là 2.190.559 con, giảm 0,42% so cùng kỳ. Trong đó: Trâu đạt 3.848 con (+0,08%); Bò đạt 106.807 con (+0,03%); Số lượng đàn trâu, bò tăng là do sản phẩm thịt gia súc phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng xã hội cao, nên các hộ chăn nuôi trâu, bò đầu tư thêm con giống để nuôi; Đàn heo đạt 2.079,9 nghìn con (không tính heo con chưa tách mẹ), giảm 0,44% so cùng kỳ.

Dự ước sản lượng thịt gia súc quý I/2024 so cùng kỳ: thịt trâu đạt 71 tấn, tăng 3,82%; thịt bò đạt 1.344 tấn, tăng 4,41%; thịt heo đạt 126.938 tấn, tăng 2,89% so với cùng kỳ.

Tổng đàn gia cầm có đến thời điểm tháng 3/2024 là 25.704,9 nghìn con, tăng 4,9% so cùng kỳ, trong đó gà đạt 22.405 nghìn con, tăng 5,41%. Sản lượng thịt gia cầm quý I/2024 ước đạt 49.985 tấn, tăng 5,74%, trong đó sản lượng thịt gà ước đạt 43.789 tấn, tăng 6,04% so cùng kỳ. Nguyên nhân đàn gà tăng là do thị trường tiêu thụ ổn định, dịch bệnh không phát sinh, nên các trang trại đã chủ động tăng đàn; Hiện nay, một số trang trại nuôi gà thịt đã kết nối được các doanh nghiệp tiêu thụ, tạo thành chuỗi khép kín từ trang trại đến bàn ăn, góp phần thúc đẩy hoạt động chăn nuôi phát triển.

Về Lâm nghiệp

Trong quý I năm 2024 tình hình sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là triển khai thực hiện công tác Phòng cháy chữa cháy rừng và ươm cây giống lâm nghiệp. Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng 3/2024 đạt 181 ha, tăng 1 ha (+0,98%) so với tháng cùng kỳ

Trong tháng 3/2024 sản lượng khai thác gỗ ước đạt 27.588 m3, tăng 4,93% so với tháng cùng kỳ. Ước quý I/2024 tổng số gỗ khai thác đạt được 62.504 m3, tăng 4,11% so với cùng kỳ. Sản lượng củi khai thác trong tháng 3/2024 ước đạt 221 ste, tăng 0,91% so tháng cùng kỳ. Ước quý I/2024 đạt 621 ste, tăng 2,27% so với cùng kỳ.

Về thủy sản

Dự ước sản lượng thủy sản quý I/2024 đạt 18.476,2 tấn, tăng 6,16% so cùng kỳ; Trong đó: Sản lượng cá đạt 14.871,3 tấn, tăng 6,19%; Sản lượng tôm đạt 2.921,3 tấn, tăng 6,31%; Sản lượng thủy sản khác đạt 683,6 tấn, tăng 4,89%./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Đồng Nai


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top