Điện Biên: Hoạt động dịch vụ vận tải tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước

07/06/2022 - 03:57 PM

Hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Điện Biên có sự tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Tổng doanh thu của hoạt động vận tải, kho bãi tháng 5 ước đạt 89,59 tỷ đồng, tăng 10,05% so với tháng trước và tăng 53,19% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 15,61 tỷ đồng, tăng 24,69% so với tháng trước, tăng 130,89% so với cùng kỳ năm trước; Vận tải hàng hóa đạt 72,56 tỷ đồng, tăng 6,89% và 41,06%.

Khối lượng hành khách vận chuyển ước đạt 143,20 nghìn hành khách, tăng 23,02% so với tháng trước, tăng 131,69% cùng kỳ năm trước. Khối lượng hành khách luân chuyển đạt 22,44 triệu HK.Km, tăng 23,83% và 121,86%; Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 461,05 nghìn tấn, tăng 6,38% và 35,63%; Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 21,26 triệu tấn.Km, tăng 6,05% và 37,24%.

5 tháng năm 2022, tổng doanh thu đạt 386,22 tỷ đồng, tăng 25,10% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận tải hành khách đạt 58,71 tỷ đồng, tăng 40,11% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 323,39 tỷ đồng, tăng 22,10%; Khối lượng vận chuyển hành khách ước 5 tháng đạt 543,14 nghìn hành khách, tăng 40,41%; Khối lượng hành khách luân chuyển đạt 84,40 triệu HK.Km, tăng 38,38%; Khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 2.092,64 nghìn tấn, tăng 20,27%; Khối lượng hàng hóa luân chuyển đạt 96,41 triệu tấn.Km, tăng 20,89% so với cùng kỳ năm trước.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Điện Biên
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top