Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau

14/12/2023 - 01:35 PM
Ngày 14/10/2022, Tỉnh ủy Cà Mau ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, trong đó, công tác tuyên truyền được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Nghị quyết 07-NQ/TU xác định một trong các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới đó là: Tập trung tuyên truyền để doanh nghiệp, người dân nhận thức được vai trò chủ thể, đồng lòng chung tay, chung sức tích cực tham gia thực hiện xây dựng nông thôn mới; nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”,…; tập trung xây dựng, cập nhật hoàn thiện, phổ biến các mô hình hiệu quả, các điển hình tiên tiến, các kinh nghiệm và cách làm hay, sáng tạo trong xây dựng nông thôn mới để nhân rộng.

Thực hiện Nghị quyết của Tỉnh, thời gian qua, Cà Mau đã tập trung cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Chương trình), trong đó công tác tuyên truyền được xem là nhiệm vụ quan trọng, hàng đầu trong việc tổ chức, thực hiện Chương trình. Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình, tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động về xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế, các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội dân chủ, ổn định, giàu bản sắc văn hóa dân tộc; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao.

 
Nâng cao hiệu quả tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới tỉnh Cà Mau
 Xã Trí Lực, huyện Thới Bình với khẩu hiệu tuyên truyền thể hiện quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn Tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chủ công trong công tác thông tin, tuyên truyền về các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước về Chương trình xây dựng nông thôn mới. Qua đó, giới thiệu các mô hình hay, cách làm mới để các địa phương trao đổi, chia sẻ, tham quan học tập kinh nghiệm. Các sở, ngành, đơn vị địa phương thường xuyên đẩy mạnh công tác tuyên truyền thông qua việc lồng ghép với các hoạt động chuyên môn. Các cấp, các ngành trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch của tỉnh về phát động Phong trào thi đua thực hiện các Chương trình Mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau, trong đó phải kể đến phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”. Báo Cà Mau, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử Tỉnh tiếp tục duy trì, thực hiện tốt các chuyên mục, chuyên đề, chuyên trang tuyên truyền về “Xây dựng nông thôn mới”…
 
Trong nửa đầu năm 2023, Đài Phát thanh - Truyền hình Cà Mau có chuyên đề “Nông thôn mới” phát trên sóng phát thanh và truyền hình 2 kỳ/tháng với 269 đề tài; tổng thời lượng phát sóng hơn 28 giờ. Báo Cà Mau có chuyên mục “Nông thôn đổi mới” đăng định kỳ thứ Năm hàng tuần; tổng số 24 kỳ với hơn 35 tin, bài, trên 50 ảnh. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau có chuyên mục “Xây dựng nông thôn mới”, đăng tải trên 500 tin, bài, hình ảnh các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, sản phẩm OCOP…

Bên cạnh đó, các tổ chức, cơ quan, đoàn thể cũng tham gia thực hiện các chương trình, hoạt động gắn với tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tại Cà Mau. Điển hình như: Mặt trận Tổ quốc với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”; Ban Dân vận có mô hình “Dân vận khéo”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với phong trào “5 không 3 sạch”, “Phụ nữ Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”; Hội Cựu chiến binh có phong trào “5 không 3 có”; Hội nông dân với phong trào “Nông dân Cà Mau chung tay xóa đói giảm nghèo, chung sức xây dựng nông thôn mới”; Tỉnh đoàn đề ra phong trào “Tuổi trẻ Cà Mau chung tay xây dựng Nông thôn mới”... Các chương trình đã thật sự lan tỏa khắp các vùng nông thôn, tạo nên khí thế xây dựng nông thôn mới rầm rộ.

Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau thường xuyên tổ chức tập huấn công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới cho thành viên Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam, Thanh niên, Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh, Công đoàn, Người cao tuổi, Hội Tù chính trị yêu nước, Hội Khuyến học và Công an xã; Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp; thành viên Ban Phát triển ấp, khóm và một số cá nhân tiêu biểu ở ấp, khóm trên địa bàn các huyện, xã, phường của tỉnh Cà Mau. Qua đó, góp phần giúp cán bộ và người dân nhận thức đúng về chương trình nông thôn mới, thay đổi nếp nghĩ, cách làm, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước; đồng thời, khơi dậy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong Nhân dân, tạo động lực to lớn để biến chương trình lan tỏa nhanh và rộng khắp.

Nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giúp nâng cao nhận thức, hiểu biết, Chương trình nhận được sự hưởng ứng và tham gia nhiệt tình của toàn thể nhân dân với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ và đạt được nhiều kết quả khích lệ. Kết quả, 6 tháng đầu năm 2023, toàn Tỉnh có 55/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,1%; có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; Tiêu chí nông thôn mới nâng cao bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã.

 
Đồng chí Nguyễn Tiến Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: “Xây dựng nông thôn mới, phải thống nhất quan điểm là lấy người dân làm chủ thể, làm trung tâm; người dân phải được bàn bạc, thống nhất cùng với chính quyền địa phương thực hiện”./.
 
Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top