Tây Ninh dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

22/12/2023 - 03:50 PM

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh cơ bản hoàn thành theo kế hoạch, tạo động lực phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội; cải thiện đời sống của đồng bào DTTS, thu hẹp dần khoảng cách về mức sống, thu nhập của đồng bào DTTS so với mức sống trung bình của Tỉnh.

 Tây Ninh dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Tây Ninh có 21 DTTS đang sinh sống, trong đó, chủ yếu là dân tộc Khmer, Chăm, Hoa. Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2022 - 2030, giai đoạn 1 từ 2022 - 2025  tỉnh Tây Ninh triển khai thực hiện 7/10 dự án thành phần của Chương trình, trong đó, có một số dự án rất thiết thực cho cuộc sống của người DTTS tỉnh Tây Ninh như: Chương trình hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa công trình cấp nước sinh hoạt tập trung  trang thiết bị cho trạm y tế xã, hỗ trợ xã xây dựng 1 nhà hỏa táng để bảo vệ môi trường, hỗ trợ đồng bào DTTS để mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề khi có nhu cầu, cứng hóa đường nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh…

Để triển khai hiệu quả các dự án thành phần của Chương trình, UBND Tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành tham mưu trình HĐND Tỉnh thông qua Nghị quyết số 65/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 về phân bổ vốn sự nghiệp nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện các chương trình MTQG năm 2022 và Nghị quyết 66/NQ-HĐND ngày 24/8/2022 về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương năm 2022 thực hiện Chương trình.

Năm 2022, tổng mức vốn thực hiện Chương trình trên địa bàn Tỉnh hơn 11 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư trên 6 tỷ đồng; nguồn vốn sự nghiệp là hơn 3,4 tỷ đồng và nguồn vốn địa phương đối ứng trên 1,4 tỷ đồng. Từ nguồn vốn thực hiện Chương trình, Tỉnh Tây Ninh đã đầu tư nâng cấp trường học dành cho con em đồng bào DTTS, xây dựng chương trình hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho đồng bào DTTS; chỉ đạo rà soát các chương trình bảo tồn văn hóa của đồng bào DTTS để có hướng triển khai.

Năm 2023, Tây Ninh tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào DTTS như: Xây dựng nhà hỏa táng tại xã Hoà Hiệp, huyện Tân Biên; hỗ trợ đồng bào DTTS để mua sắm nông cụ máy móc chuyển đổi nghề khi có nhu cầu, cứng hóa đường nông thôn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh; đầu tư trạm nước sạch cho đồng bào DTTS, riêng những hộ sống riêng lẻ sẽ được hỗ trợ các thiết bị xử lý nước. Huyện Tân Biên, hiện có 14 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đại bộ phận DTTS sinh sống chủ yếu bằng nghề sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi theo tập quán. Thời gian qua, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, của Tỉnh và từ nguồn vốn đầu tư của Chương trình, huyên Tân Biên đã triển khai thực hiện nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng từng bước đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, văn hóa, đời sống vật chất tinh thần của đồng bào DTTS cũng được quan tâm. Chương trình giáo dục toàn diện vùng đồng bào DTTS từng bước được cải thiện và có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe được chú trọng và an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được đảm bảo kịp thời đúng đối tượng. Đồng bào DTTS trên địa bàn huyện tin tưởng và thực hiện tốt đường lối, chủ chương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương./.

Tây Ninh dành nhiều nguồn lực chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số 1

Kim Hải


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top