Thái Nguyên tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

26/12/2023 - 10:35 AM

Ngay sau khi Chương trình Mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ 2021-2025 được ban hành, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những Tỉnh chủ động triển khai, phân bổ vốn Chương trình sớm. Đồng thời, Tỉnh xác định đây là Chương trình đặc biệt với rất nhiều nội dung, dự án thực hiện đồng thời, trong đó Tỉnh chỉ đạo, các dự án xây dựng hạ tầng được Chương trình đầu tư trên địa bàn Tỉnh đều được khảo sát cụ thể, nhằm bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí.
 

Thái Nguyên tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Sau gần ba năm thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã phát huy được hiệu quả, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng đối tượng, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS&MN được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. 100% các xóm, xã vùng DTTS, miền núi có điện lưới quốc gia, trạm y tế, trường học kiên cố, nhà công vụ cho giáo viên, nhà ở cho học sinh; hơn 90% số xã có bác sĩ; hơn 95% số hộ gia đình được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; trên 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế; 100% xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình, kết nối thông tin liên lạc hiện đại; 100% xã có điện thoại cố định và di động đáp ứng nhu cầu thông tin liên lạc của người dân… Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS và miền núi giảm từ 19,22% năm 2016 xuống còn 3,21% vào cuối năm 2022. Ước tính đến hết năm 2023, tỉnh Thái Nguyên có 53,33% số xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, vượt mục tiêu 50% trong giai đoạn 2021-2025.

Việc đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN được coi trọng, tạo động lực, điều kiện thuận lợi cho người dân phát triển kinh tế-xã hội, cụ thể, Tỉnh xây dựng mới 222 công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu, như: Đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa xã, xóm, trường học, trạm y tế; duy tu, bảo dưỡng 64 công trình cơ sở hạ tầng đã được đầu tư từ những năm trước. Các dự án, tiểu dự án, nội dung khác của Chương trình cũng có những kết quả tích cực, lan tỏa trong cộng đồng.

Theo kế hoạch, những tháng cuối năm 2023, Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các dự án, tiểu dự án thành phần thuộc “Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030”. Đôn đốc các sở, ngành, UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao thực hiện Chương trình, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn giao. Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình đời sống, kinh tế, văn hóa, xã hội vùng DTTS; Triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách mới ban hành; bảo đảm chủ trương, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống. Bên cạnh đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác dân tộc từ tỉnh tới cơ sở tinh thông nghiệp vụ, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Giai đoạn 2023 - 2025, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu đến hết năm 2025 sẽ giảm tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS&MN trên địa bàn tỉnh bình quân 2%/năm, tăng mức thu nhập bình quân của người DTTS lên gấp 2 lần so với năm 2020; giảm 50% số xã, thôn, xóm ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Phấn đấu 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông, 100% đường đến trung tâm thôn, bản được nhựa hóa, bê tông hóa, 100% số trường, lớp học và trạm y tế được xây dựng kiên cố, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện khác phù hợp, 96% đồng bào DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, 100% vùng đồng bào DTTS được phủ sóng đài phát thanh, truyền hình của Trung ương và địa phương. Công tác y tế được tăng cường để đồng bào DTTS được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, 98% đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế, trên 95% phụ nữ có thai được khám thai định kỳ, sinh con ở cơ sở y tế hoặc có sự trợ giúp của cán bộ y tế, giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân xuống dưới 15%.

Để hoàn thành mục tiêu, tỉnh Thái Nguyên tiếp tục tập trung đầu tư 10 dự án thành phần nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu, giải quyết tình trạng thiếu đất ở, đất sản xuất, tạo sinh kế nâng cao đời sống người dân, góp phần đảm bảo hoàn thành các nội dung theo đúng kế hoạch của của Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên./.

Thái Nguyên tập trung đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng  vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 1

K.Hải


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top