Thành phố Hồ Chí Minh: Số doanh nghiệp thành lập 11 tháng tăng 16,6% so với cùng kỳ

08/12/2023 - 04:54 PM

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 20/11/2023, số doanh nghiệp thành lập trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh đạt 47.624 doanh nghiệp, tăng 16,6% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 431.419 tỷ đồng, giảm 0,4%. Trong đó, 09 ngành dịch vụ chủ yếu có 35.485 doanh nghiệp thành lập, tăng 18,6% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 301.970 tỷ đồng, giảm 7,7%.

Phân theo loại hình doanh nghiệp, Công ty TNHH có 43.105 đơn vị, tăng 20,4% so với cùng kỳ và tổng vốn đăng ký đạt 328.588 tỷ đồng, tăng 35,4%; Công ty cổ phần có 3.951 đơn vị, giảm 14,3% và vốn đăng ký 102.488 tỷ đồng, giảm 46,2%; Doanh nghiệp tư nhân có 563 đơn vị, tăng 39,7% và vốn đăng ký 293 tỷ đồng, tăng 25,3%.

Phân theo loại hình kinh tế, số lượng doanh nghiệp được cấp phép khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản là 157 đơn vị, giảm 0,6% và vốn đăng ký đạt 2.270 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ. Khu vực công nghiệp, xây dựng: Cấp phép 8.829 doanh nghiệp, tăng 12,1% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 112.605 tỷ đồng, tăng 12,1%. Trong đó, nhóm ngành công nghiệp có 4.765 đơn vị, tăng 7,3% và vốn đăng ký 32.616 tỷ đồng, giảm 37,7%; ngành xây dựng có 4.064 doanh nghiệp, tăng 18,1% và vốn đăng ký 79.989 tỷ đồng, tăng 103,6%.

Khu vực thương mại, dịch vụ: Cấp phép 38.638 doanh nghiệp, tăng 17,8% so với cùng kỳ và vốn đăng ký đạt 316.544 tỷ đồng, giảm 6,7%. Trong đó, thương nghiệp có 20.705 đơn vị, tăng 31,5% và vốn đăng ký đạt 156.938 tỷ đồng, tăng 32,6%; vận tải kho bãi có 2.450 đơn vị, tăng 25,7% và vốn đăng ký đạt 17.996 tỷ đồng, tăng 41,1%; dịch vụ lưu trú ăn uống có 2.160 đơn vị, tăng 11,2% và vốn đăng ký đạt 9.916 tỷ đồng, giảm 10,5%; kinh doanh bất động sản có 1.397 đơn vị, giảm 40,7% và vốn đăng ký đạt 56.280 tỷ đồng, giảm 51,4%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ có 4.561 đơn vị, tăng 13,2% và vốn đăng ký 31.042 tỷ đồng, tăng 30,8%./.

 
Nguồn: Cục Thống kê TP. Hồ Chí Minh


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top