Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

01/02/2021 - 03:55 PM
Sáng 1/2/2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng họp phiên bế mạc. Sau hơn bảy ngày làm việc, Đại hội đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình, nhiệm vụ đề ra, kết thúc sớm hơn gần hai ngày so với kế hoạch.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc.
 
Thay mặt Đoàn Thư ký Đại hội, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ủy viên Đoàn thư ký, đọc danh sách 71 chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế tiếp tục gửi điện, thư chúc mừng Đại hội XIII của Đảng.
 
Tính đến hết ngày 30/1/2021, Đại hội đã nhận được 368 thư, điện mừng của 167 chính đảng, 18 đảng bộ, cơ quan của các đảng, các nước, 6 tổ chức khu vực và quốc tế, 130 tổ chức chính trị, xã hội, hữu nghị nhân dân, 26 cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam và 21 cá nhân từ 93 quốc gia.
 
Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Đoàn Chủ tịch và toàn thể Đại hội cảm ơn các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế đã gửi điện, thư chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội XIII của Đảng.
 
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên TW Đảng khóa XII, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Ủy viên Đoàn Thư ký, đọc Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết một số vấn đề trong các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Căn cứ kết quả này, Đoàn Thư ký sẽ hoàn chỉnh các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch báo cáo kết quả bầu cử, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo TW cho biết, sáng ngày 31/1/2021, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp Hội nghị lần thứ nhất để bầu Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.
 
Ban Chấp hành TW Đảng khóa XIII đã bầu 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
 
Ban Bí thư khóa XIII gồm một số đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị được Bộ Chính trị phân công tham gia và 5 đồng chí được bầu tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Ban Chấp hành TW khóa XIII đã bầu Ủy ban Kiểm tra TW khóa XIII, gồm 19 đồng chí; bầu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Bí thư T.Ư Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra TW khóa XII giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.
 
Trong không khí phấn khởi và tin tưởng, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội.
 
Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng

Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TW khóa XIII, Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam thay mặt BCH TW khóa XIII phát biểu ý kiến.
 
Thay mặt Ban Chấp hành TW khóa XIII phát biểu ra mắt Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cảm ơn Đại hội, các đại biểu Đại hội đã tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách hết sức lớn lao.
 
Với niềm vinh dự to lớn, tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ hết sức cố gắng, ra sức phấn đấu, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ; tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết, nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động; luôn luôn rèn luyện, trau dồi phẩm chất, đạo đức cách mạng để không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị và năng lực công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới và lòng mong đợi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân…
 
Tiếp theo chương trình, Đại hội nghe đồng chí Lê Minh Hưng, Bí thư TW Đảng, Chánh Văn phòng TW Đảng, Trưởng Đoàn Thư ký Đại hội, đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng.
 
Sau đó, Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 
Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng 1

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam
phát biểu bế mạc Đại hội
 
Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư BCH TW khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam phát biểu bế mạc Đại hội. 
 
Đọc Diễn văn bế mạc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công rất tốt đẹp...
 
Thành công của Đại hội sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị, ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống…

 
Bế mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng 3

Toàn cảnh phiên bế mạc Đại hội
 
Thu Hường
 
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top