Ninh Bình: Vận tải hành khách và hàng hóa 5 tháng đầu năm 2020 đều giảm so với cùng kỳ năm 2019

22/07/2020 - 09:03 AM
Theo số liệu thống kê của Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, vận tải hành khách ước thực hiện gần 5,2 triệu lượt khách vận chuyển, giảm 37,0% và luân chuyển 267,0 triệu lượt khách. km, giảm 39,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Vận tải đường bộ ước thực hiện trên 4,5 triệu lượt khách, giảm 35,4% và 264,3 triệu lượt khách.km, giảm 39,8%; vận tải đường thủy ước thực hiện gần 0,7 triệu lượt khách, giảm 46,1% và trên 2,7 triệu lượt khách.km, giảm 48,1%.
 
Ước tính vận chuyển hàng hóa toàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2020 đạt gần 18,9 triệu tấn, giảm 11,4% và gần 2.559,1 triệu tấn.km, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Vận tải đường bộ đạt gần 9,4 triệu tấn, giảm 5,7% và 466,1 triệu tấn.km, giảm 9,4%; vận tải đường thủy trên 9,5 triệu tấn, giảm 16,4% và 2.093,0 triệu tấn.km, giảm 22,1%.
 
Doanh thu hoạt động vận tải 5 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện trên 2.231,1 tỷ đồng, giảm 13,9% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: Vận tải hành khách ước đạt gần 230,8 tỷ đồng, giảm 30,1%; vận tải hàng hóa gần 1.898,0 tỷ đồng, giảm 10,0%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 101,7 tỷ đồng, giảm 33,0%; doanh thu bưu chính chuyển phát 694 triệu đồng, tăng 1,0%.
 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Ninh Bình)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top