2 tháng đầu năm 2024 Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD

29/02/2024 - 03:50 PM


Theo số liệu mới công bố của Tổng cục Thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2024 sơ bộ đạt 34,52 tỷ USD, cao hơn 950 triệu USD so với số ước tính được công bố trước đó. Nên dù kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2024 ước đạt 24,82 tỷ USD, giảm 28,1% so với tháng trước song tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 59,34 tỷ USD, tăng ở mức khá là 19,2% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu tiên của năm, có 11 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 75,1% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52,5% (Điện tử, máy tính và linh kiện đạt 9,55 tỷ USD; Điện thoại và linh kiện 9,58 tỷ USD; Máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 6,82 tỷ USD; Dệt may 5,23 tỷ USD).

Biểu 1. Trị giá một số mặt hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 20242 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD


Nhìn vào biểu 1 còn có thể thấy, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh so cùng kỳ năm trước như: Cà phê tăng 67,5%; Máy ảnh, máy quay phim và linh kiện tăng 65,0%; Gỗ và sản phẩm gỗ tăng 43,8%.

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 0,59 tỷ USD, chiếm 1% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 10,9% so cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 52,45 tỷ USD, chiếm 88,4%, tăng 17,7%; nhóm hàng nông sản, lâm sản ước đạt 5 tỷ USD, chiếm 8,4%, tăng ở mức rất cao 43,1%; nhóm hàng thủy sản ước đạt 1,3 tỷ USD, chiếm 2,2%, cũng tăng tới 22,3% so cùng kỳ năm trước.


Ở chiều ngược lại, cũng trong tháng 01/2024, kim ngạch nhập khẩu cao hơn ước tính trước đó là 250 triệu USD, sơ bộ đạt 30,9 tỷ USD, nên tương tự như hoạt động xuất khẩu, tuy kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2024 chỉ ước đạt 23,72 tỷ USD nhưng tính chung 2 tháng đầu năm 2024, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 54,62 tỷ USD, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước.

Trong 2 tháng đầu năm 2024 có 13 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 71% tổng kim ngạch nhập khẩu (có 02 mặt hàng nhập khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 41,3%).

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 2024, nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 3,15 tỷ USD, chỉ chiếm tỷ lệ rất nhỏ 5,8% tổng kim ngạch nhập khẩu và tăng 2,2% so cùng kỳ năm trước, còn nhóm hàng tư liệu sản xuất ước đạt 51,47 tỷ USD, chiếm 94,2%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 47%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 47,2%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng ước đạt 3,15 tỷ USD, chiếm 5,8%.

Hình 1: Cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 2 tháng đầu năm 20242 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD 1

Như vậy, tính chung 2 tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 113,96 tỷ USD, tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước (1), trong đó xuất khẩu tăng 19,2%; nhập khẩu tăng 18%. 
 

2 tháng đầu năm Việt Nam xuất siêu 4,72 tỷ USD 2

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2024, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 17,4 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 20,9 tỷ USD. Trong 2 tháng đầu năm 2024, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 36,6% so với cùng kỳ năm trước; xuất siêu sang EU ước đạt 5,3 tỷ USD, tăng 13,9%; xuất siêu sang Nhật Bản 0,4 tỷ USD (cùng kỳ năm trước nhập siêu 0,2 tỷ USD); nhập siêu từ Trung Quốc 12,8 tỷ USD, tăng 98,2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 3,7 tỷ USD, giảm 4,3%; nhập siêu từ ASEAN 1 tỷ USD, giảm 21,9%.

Nhìn vào cán cân thương mại hàng hóa cho thấy, sơ bộ tháng Một xuất siêu 3,62 tỷ USD (2); tháng Hai ước tính xuất siêu 1,1 tỷ USD. Tính chung 2 tháng đầu năm 2024, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 4,72 tỷ USD, cao hơn mức xuất siêu 3,5 tỷ USD của cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 3,53 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 8,25 tỷ USD./.


[1] Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa 2 tháng đầu năm 2023 đạt 96,1 tỷ USD, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 49,8 tỷ USD, giảm 9,9%; nhập khẩu đạt 46,3 tỷ USD, giảm 16,7%. 

[2] Ước tính tháng Một xuất siêu 2,92 tỷ USD.

P.VCác bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top