Bình Định: Duy trì tốt hoạt động tài chính, tín dụng

13/04/2021 - 08:38 AM
Cục Thống kê Bình Định cho biết, quý I/2021 tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, công tác điều hành thu, chi bám sát dự toán ngay từ đầu năm. Theo đó, tổng thu ngân sách Nhà nước từ kinh tế phát sinh trên địa bàn quý I/2021 ước đạt 3.276,5 tỷ đồng, tăng 28,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu xuất nhập khẩu đạt 223,6 tỷ đồng, tăng 95,2%; thu nội địa đạt 3.052,9 tỷ đồng, tăng 25,1% (thu nội địa trừ tiền sử dụng đất, thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết đạt 1.736,4 tỷ đồng, tăng 0,8% so với cùng kỳ).

Tổng chi thường xuyên ngân sách Nhà nước địa phương quý I/2021 ước đạt 2.070,4 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ. Chi đầu tư phát triển quý I/2021 ước đạt 1.485,9 tỷ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ. Chi theo mục tiêu quý I/2021 ước đạt 936,1 tỷ đồng, tăng 152,3% so với cùng kỳ.

Tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh ước tăng 10% so với cùng kỳ. Ước tính đến 31/3/2021, tổng nguồn vốn huy động của hệ thống ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Bình Định đạt 75.150 tỷ đồng, tăng 14,2% so cùng kỳ và tăng 1,92% so với 31/12/2020.  Tổng dư nợ cho vay tính đến cuối tháng 3/2021 ước đạt 85.218 tỷ đồng, tăng 10% so cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,13%). Ước đến 31/3/2021, nợ xấu chiếm tỷ lệ 1,42% trên tổng dư nợ.

 
 (Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Định)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top