Cà Mau đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

18/10/2023 - 02:02 PM
Năm 2023, Cà Mau tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 với tinh thần quyết tâm mạnh mẽ, thu hút được sự hưởng ứng tích cực của toàn thể Nhân dân trên địa bàn Tỉnh. 6 tháng đầu năm 2023, toàn Tỉnh có 55/82 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 67,1%; có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tổng số tiêu chí đạt được là 1.117 tiêu chí, bình quân đạt 13,6 tiêu chí/xã (tăng 68 tiêu chí, bình quân tăng 0,8 tiêu chí/xã so với cuối năm 2022 và tăng 10 tiêu chí so với Quý I/2023). Tổng số tiêu chí nông thôn mới nâng cao đạt được là 416 tiêu chí, bình quân đạt 7,6 tiêu chí/xã (tăng 30 tiêu chí, bình quân tăng 0,5 tiêu chí/xã so với cuối năm 2022). Tổng số tiêu chí huyện nông thôn mới đạt được là 31 tiêu chí, bình quân đạt 3,9 tiêu chí/huyện. Kết quả huy động nguồn lực thực hiện xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Cà Mau 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 7.877 tỷ đồng.

Phong trào thi đua “Cà Mau chung sức xây dựng nông thôn mới”, đặc biệt là Phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023 đã thu hút sự quan tâm, động viên, cổ vũ của toàn xã hội đối với nông dân, nông thôn. Sự hài lòng, hưởng ứng của người dân trong xây dựng nông thôn mới đã góp phần tạo thuận lợi, đẩy nhanh tiến trình xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch, lộ trình của Tỉnh đề ra.

 
Cà Mau đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới
Cà Mau đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới

Trong những tháng cuối năm 2023, tỉnh Cà Mau tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương có liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để thực hiện Chương trình, phấn đấu với quyết tâm cao nhất nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra. Cụ thể như sau:

Tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Tỉnh ban hành Kế hoạch kiểm tra kết quả xây dựng nông thôn mới năm 2023, rà soát, nắm bắt tình hình, tiến độ triển khai thực hiện Chương trình 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn các huyện, thành phố Cà Mau (trọng tâm là các mục tiêu gồm: Xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Thới Bình đạt chuẩn nông thôn mới và xã đạt chuẩn nông thôn mới có tiêu chí bị hụt chuẩn,…); kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; qua đó, chỉ đạo hoặc đề xuất, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc và các giải pháp phù hợp, hiệu quả nhằm đảm bảo hoàn thành các mục tiêu theo kế hoạch của Tỉnh năm 2023.

Thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành các văn bản có liên quan theo quy định của Nghị định số 38/2023/NĐ-CP ngày 24/6/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2022 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; tiếp tục ban hành đồng bộ quy định, hướng dẫn có liên quan đến các Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới ngay sau khi được Trung ương sửa đổi, bổ sung.

Phối hợp với sở, ngành có liên quan tham mưu UBND Tỉnh sửa đổi, bổ sung một số tiêu chí của các Bộ tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ngay sau khi các Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao được Trung ương ban hành sửa đổi.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh chỉ đạo, hỗ trợ huyện Thới Bình thực hiện hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới; đồng thời củng cố, hoàn thiện hồ sơ trình Trung ương thẩm định, xét công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới theo quy định.

Phối hợp, đôn đốc các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, đánh giá, xác nhận các tiêu chí phụ trách đối với 03 xã đã trình hồ sơ đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 gồm: xã Tân Hưng ( huyện Cái Nước), xã Quách Phẩm (huyện Đầm Dơi) và xã Khánh Hải (huyện Trần Văn Thời).

Tiếp nhận, phát hành hồ sơ của các xã có hồ sơ trình đề nghị xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn, nông thôn mới nâng cao năm 2023 và huyện Thới Bình (nếu đảm bảo) đến các sở, ngành phụ trách tiêu chí thẩm định, thẩm tra theo trình tự; tham mưu Hội đồng Thẩm định xã đạt chuẩn nông thôn, nông thôn mới nâng cao tỉnh tổ chức họp xét, bỏ phiếu, đề xuất Chủ tịch UBND Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn theo quy định.

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, trên cơ sở kết quả đạt được của Kế hoạch Triển khai Chiến dịch cao điểm 69 ngày đêm “Nâng cao hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Cà Mau”, tiếp tục phát huy và triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025.

Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tham mưu UBND Tỉnh tổng kết kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 và Kế hoạch Phong trào thi đua thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023. Ngoài ra, tiếp tục thực hiện các công việc thường xuyên hoặc đột xuất theo yêu cầu của UBND Tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh./.

 
Thu Hiền
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top