Công nghiệp - Xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum có mức tăng khá cao

29/12/2023 - 01:10 PM

Theo Cục Thống kê tỉnh Kon Tum, tính chung cả năm 2023 Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 18.938,78 tỷ đồng, tăng 7,32% so với năm trước. Trong đó: Khu vực Công nghiệp - Xây dựng có mức tăng khá cao, đạt 5.496,03 tỷ đồng, tăng 10,66% so với năm trước, đóng góp 3,0  điểm phần trăm vào mức tăng chung GRDP. Trong đó ngành công nghiệp tăng 11,96%, đóng góp 1,48 điểm phần trăm; ngành xây dựng tăng 9,64%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế.

Trong mức tăng chung 11,96% của ngành công nghiệp thì ngành công nghiệp khai khoáng tăng 12,49% đóng góp 0,04 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,95% đóng góp 0,35 điểm phần trăm; ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện, khí đốt và nước tăng 13,02% đóng góp 1,06 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 7,89% đóng góp 0,03 điểm phần trăm.

Một số sản phẩm sản xuất chủ yếu ngành công nghiệp ước tính tăng so với cùng kỳ năm trước như sau: Đá xây dựng khai thác 478.855m3, tăng 9,62%; Tinh bột sắn sản xuất 279.419 tấn, tăng 6,1%; Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn đạt 212.934 triệu viên, tăng 3,45%; điện sản xuất 3.335 triệu Kwh, tăng 9,36%.

Hoạt động xây dựng năm 2023 vẫn tiếp tục tăng trưởng khá đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng chung của nền kinh tế tỉnh. Giá trị tăng thêm ngành xây dựng năm 2023 tăng 9,64%, đóng góp 1,52 điểm phần trăm, chiếm 16,13% giá trị tổng sản phẩm toàn tỉnh và chiếm 55,59% giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp - xây dựng. Do vậy, tăng trưởng của ngành xây dựng đóng góp rất lớn trong tăng trưởng chung của nền kinh tế./.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Kon Tum


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top