Doanh thu giao thông vận tải, bưu chính viễn thông của thành phố Cần Thơ khá ổn định

07/12/2023 - 04:27 PM
Tại Cần Thơ, doanh thu hoạt động vận tải 11 tháng năm 2023 khá ổn định khi vận tải hành khách và hàng hóa cũng như các hoạt động liên quan vận tải đều tăng so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, vận tải hành khách vẫn giữ mức tăng 2 con số (+13,33%) so cùng kỳ, đặc biệt vận tải đường bộ luôn chiếm tỷ trọng cao và có mức tăng dao động khá từ 6-8% so cùng kỳ.

Ước tính tháng 11 năm 2023, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát ước đạt 611,32 tỷ đồng, tăng 2,65% so tháng trước và tăng 5,07% so với cùng kỳ năm 2022. Tính chung 11 tháng năm 2023 ước đạt 6.790,17 tỷ đồng, tăng 8,46% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách ước đạt 1.451,96 tỷ đồng, tăng 13,33%; vận tải hàng hóa ước đạt 3.527,63 tỷ đồng, tăng 6,51%; kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 1.442,48 tỷ đồng, tăng 9,20%; dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 368,10 tỷ đồng, tăng 6,31% so cùng kỳ.


Doanh thu giao thông vận tải, bưu chính viễn thông của thành phố Cần Thơ khá ổn định

Vận tải hành khách: Số lượt hành khách vận chuyển trong tháng 11/2023 ước đạt 1.447,36 nghìn hành khách, giảm 3,30% so với tháng trước và tăng 5,07% so với cùng kỳ. Số lượt hành khách luân chuyển đạt 121.644,55 nghìn hành khách.km, giảm 16% so tháng trước và tăng 3,36% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 16.068,01 nghìn hành khách, tăng 10,41% so với cùng kỳ. Số lượt hành khách luân chuyển đạt 1.380.477,48 nghìn hành khách.km, tăng 11,16% so với cùng kỳ.

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 11/2023, ước đạt 1.590,66 nghìn tấn, tăng so với tháng trước và tăng so với cùng kỳ lần lượt là 0,49%; 4,23%. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 306.342,04 nghìn tấn.km, tăng 0,15% so tháng trước và tăng 7,17% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, khối lượng hàng hóa vận chuyển ước tính đạt 15.012,98 nghìn tấn, tăng 7,39% so với cùng kỳ. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính đạt 3.202.905,10 nghìn tấn.km, tăng 10,05% so với cùng kỳ.

Bưu chính, chuyển phát: Doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 35,42 tỷ đồng, tăng 5,82% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023 doanh thu dịch vụ bưu chính, chuyển phát ước đạt 368,10 tỷ đồng, tăng 6,31% so cùng kỳ./.
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ
 
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top