Gia Lai: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng

29/12/2023 - 01:25 PM
Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, UBND tỉnh Gia Lai đã ban hành các văn bản chỉ đạo, thành lập 3 tổ công tác giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải ngân; tổ chức giao ban xây dựng cơ bản để thúc đẩy giải ngân trong những tháng còn lại của năm 2023. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư dự án; trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
 
Theo số liệu báo cáo của Cục Thống kê tỉnh Gia Lai, quý IV/2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh ước đạt 12,92 nghìn tỷ đồng, tăng 5,4% so cùng kỳ. Nguồn vốn ước tăng chủ yếu ở doanh nghiệp ngoài nhà nước và vốn đầu tư của dân cư.  
 
- Vốn khu vực Nhà nước: Ước đạt 1,6 nghìn tỷ đồng, tăng 30,9% so cùng kỳ do kế hoạch vốn năm nay tăng 35,14% so với năm trước. Những tháng đầu năm tiến độ thực hiện bị chậm trễ nên đến quý IV này các dự án gấp rút thi công để đảm bảo tiến độ.
 
- Vốn khu vực ngoài Nhà nước: Ước đạt 11,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,1% so cùng kỳ, trong đó:
 
+ Vốn đầu tư thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 8,3 nghìn tỷ đồng, tăng 2,3% so với cùng kỳ năm trước.
 
+ Nguồn vốn đầu tư trong dân cư chủ yếu là xây dựng nhà cửa và đầu tư cho sản xuất kinh doanh ước quý IV đạt gần 3 nghìn tỷ đồng, tăng 1,61 % so với cùng kỳ năm trước.
 
- Vốn đầu tư nước ngoài: Ước đạt 42,65 tỷ đồng, tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Gia Lai có 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 05 dự án đầu tư tại Khu công nghiệp Trà Đa tập trung chủ yếu là kinh doanh, chế biến nông sản; 05 dự án đầu tư ngoài Khu công nghiệp, khu kinh tế  chủ yếu mua cổ phần, mua phần vốn góp các dự án điện gió).
 
Ước cả năm 2023, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội toàn Tỉnh ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng, tăng 3,77% so cùng kỳ; Trong đó nguồn vốn nhà nước trên địa bàn tăng 11,03%; nguồn vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 3,36%; nguồn vốn đầu tư của dân cư tăng 1,97%.

 
Hình 1: Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai qua các năm 2020-2030
Gia Lai:  Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2023 ước đạt 39,9 nghìn tỷ đồng

- Vốn khu vực Nhà nước ước đạt 3,9 nghìn tỷ đồng, tăng 11,03% so cùng kỳ, nguyên nhân do nguốn vốn ngân sách nhà nước địa phương quản lý tăng đạt cao hơn 16,62% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Vốn khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 35,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,94% so cùng kỳ, trong đó tăng chủ yếu do vốn của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng so với cùng kỳ năm trước;
 
+ Vốn đầu tư thực hiện của tổ chức, doanh nghiệp ngoài nhà nước ước đạt 25,0 nghìn tỷ đồng tăng 3,36% so với cùng kỳ năm trước.
 
+ Nguồn vốn đầu tư trong dân cư chủ yếu là xây dựng nhà cửa và đầu tư cho sản xuất kinh doanh ước năm đạt 10,9 nghìn3 tỷ đồng tăng 1,97% so với cùng kỳ năm trước.
 
- Vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 44,62 tỷ đồng, gấp 4,65 lần so với cùng kỳ. Năm 2023 Công ty TNHH Thương phẩm ATLANTIC Việt Nam đầu tư xây dựng kho chứa cà phê và công ty liên doanh TNHH KFC đầu tư lớn đầu tư lớn cho mua sắm tài sản cố định dùng cho sản xuất, nên giá trị đầu tư tăng cao hơn cùng kỳ năm trước.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Gia Lai
 
 
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top