Hà Nội:Kết quả sơ bộ điều tra cơ sở hành chính năm 2021

24/06/2022 - 09:22 AM
Tổng quan chung về các cơ sở hành chính và lao động trong các cơ sở hành chính
 
Số lượng các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội năm 2020 phân theo loại hình tổ chức và địa phương

Tính đến thời điểm 31/12/2020, trên địa bàn Thành phố có 1658 cơ sở hành chính, trong đó cơ quan thuộc hệ thống lập pháp 02 đơn vị; Cơ quan hành pháp: 1318 đơn vị; Cơ quan tư pháp: 73 đơn vị; Cơ quan thuộc Đảng cộng sản Việt Nam: 54 đơn vị; Cơ sở thuộc tổ chức chính trị xã hội: 211 đơn vị.

 
Ảnh minh họa, nguồn Internet

Số lượng đơn vị hành chính tập trung nhiều tại quận Ba Đình và Hoàn Kiếm (121 và 122 đơn vị), còn lại phân bổ cơ bản đồng đều tại 28 quận, huyện, thị xã trên địa bàn Thành phố.

Số lượng lao động trong các cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng, tổ chức chính trị - xã hội phân theo loại hình tổ chức và địa phương

Trong tổng số 64 492 lao động, lao động nam chiếm 54%, lao động nữ chiếm 46%. Trong tổng số đó số lượng lao động của cơ sở hành chính chiếm tỷ lệ lớn nhất 81%, (52.756 lao động); tiếp đến là cơ sở thuộc cơ quan của Đảng Cộng sản 6,62% (4.272 lao động); cơ sở thuộc cơ quan tư pháp 5,71% (3.680 lao động); cơ sở thuộc tổ chức chính trị - xã hội 4,59% (2.963 lao động) và lao động thuộc cơ sở của cơ quan thuộc hệ thống lập pháp chiếm tỷ lệ lao động thấp nhất 1,27% (821 lao động).

Số lượng lao động tập trung nhiều tại một số quận nội thành như quận Ba Đình với 9.721 lao động; quận Cầu Giấy: 9.589 lao động; quận Hoàn Kiếm: 9.246 lao động; quận Đống Đa: 4.578 lao động; Trong tổng số 64.492 lao động số lao động thuộc biên chế hành chính chiếm 86,31% (55.662 lao động); Lao động theo hợp đồng theo NĐ 68/2000/NĐ-CP 8,6% (5.545 lao động); Lao động hợp đồng khác chiếm 5,09% (3.285 lao động).

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ internet phục vụ cho hoạt động của các cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội đạt tỷ lệ rất cao, tuy nhiên số lượng các đơn vị này có cổng thông tin điện tử/trang thông tin điện tử riêng còn thấp

Tỷ lệ sử dụng dịch vụ internet tại các cơ quan hành chính, cơ quan của Đảng cộng sản, tổ chức chính trị - xã hội đạt 99,87%. Trong đó, cơ quan lập pháp chiếm tỷ lệ cao nhất là 100%, cơ quan thuộc tổ chức chính trị - xã hội và cơ quan thuộc hệ thống lập pháp là 100%, cơ quan Đảng cộng sản đạt 100%, cơ quan hành chính đạt 99,9% và xếp cuối là cơ quan tư pháp đạt tỷ lệ 98,6%.

Tổng quan chung, tỷ lệ cơ sở hành chính, cơ quan của Đảng công sản, tổ chức chính trị - xã hội có cổng thông tin/trang thông tin điện tử riêng chỉ đạt 30,5%, trong đó, cơ quan thuộc hệ thống lập pháp đạt tỷ lệ cao nhất là 50%; thứ hai là cơ quan hành pháp đạt 33%; thứ ba là cơ quan Đảng cộng sản đạt gần 31%; thứ tư là tổ chức chính trị - xã hội đạt gần 20,3% và xếp cuối cùng là cơ quan tư pháp đạt 10,9 %.
Đánh giá một số chỉ tiêu cơ bản về lao động
Số lượng lao động trong các cơ sở hành chính phân theo nhóm tuổi

Lao động thuộc nhóm tuổi từ 16 đến 45 tuổi chiếm 63,7%, với tỷ lệ này cho thấy độ tuổi của nguồn nhân lực trong khối hành chính là rất ổn định. Lao động thuộc nhóm tuổi từ 46 đến 55 chiếm 27,53%; Lao động thuộc nhóm tuổi từ 56 đến 60 chiếm 7,63%;

Trình độ đào tạo của lực lượng lao động

Trình độ đào tạo của lực lượng lao động từ đại học trở lên chiếm tỷ lệ 88,4%. Số lao động chưa qua đào tạo chỉ chiếm 0,84%. Như vậy, trình độ đào tạo từ Đại học trở lên của lực lượng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội chiếm tỷ lệ rất cao.

Lao động trong các cơ sở hành chính phân theo ngạch công chức và tương đương

Lao động là được xếp ngạch công chức từ chuyên viên trở lên chiếm 83,6%, số còn lại là cán sự, nhân viên chiếm 16,4%./.

 
(Nguồn: Cục Thống kê Tp. Hà Nội)

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top