Quảng Bình - Sản xuất thuỷ sản đạt kết quả khá cả về khai thác và nuôi trồng

29/12/2023 - 01:20 PM
Sản xuất thuỷ sản năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, không xảy ra dịch bệnh trên thủy sản nuôi; các phương tiện khai thác được ngư dân đầu tư sửa chữa, nâng cấp, đảm bảo cho việc vươn khơi, đánh bắt dài ngày. Vì vậy, sản xuất thuỷ sản đạt kết quả khá cả về khai thác và nuôi trồng.
 
Ước tính sản lượng thuỷ sản quý IV của tỉnh Quảng Bình đạt 19.830,1 tấn, tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản chia theo nhóm sản phẩm: Cá đạt 15.459,6 tấn, tăng 4,2%; tôm đạt 1.493,1 tấn, giảm 0,4%; thuỷ sản khác đạt 2.877,4 tấn, tăng 3,0% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản lượng thuỷ sản cả năm 2023 ước đạt 97.067,9 tấn, tăng 4,2% so với năm trước. Sản lượng thủy sản chia theo nhóm sản phẩm: Cá đạt 79.105,6 tấn, tăng 4,5%; tôm đạt 6.337,3 tấn, tăng 1,7%; thủy sản khác đạt 11.625,0 tấn, tăng 3,5% so với năm trước.
 
 Hình 1. Sản lượng thủy sản tỉnh Quảng Bình
năm 2023 so năm 2022

 
Quảng Bình: Sản xuất thuỷ sản đạt kết quả khá cả về khai thác và nuôi trồng
 
Về khai thác, ước tính sản lượng khai thác quý IV đạt 16.096,6 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác chia theo nhóm sản phẩm: Cá các loại 12.639,0 tấn, tăng 5,0%; tôm các loại 650,0 tấn, tăng 2,4%; thuỷ sản khác 2.807,6 tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước.
 
Sản lượng khai thác thủy sản năm 2023 ước đạt 83.834,6 tấn, tăng 4,6% so với năm trước. Trong đó: Cá các loại 70.305,6 tấn, tăng 4,8%; tôm các loại 2.154,0 tấn, tăng 3,2%; thủy sản khác 11.375,0 tấn, tăng 3,5% so với năm trước.
 
Về nuôi trồng, sản lượng nuôi trồng quý IV ước đạt 3.733,5 tấn, tăng 0,1% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng nuôi trồng chia theo nhóm sản phẩm: Cá các loại 2.820,6 tấn, tăng 0,9%; tôm các loại 843,1 tấn, giảm 2,4%; thuỷ sản khác 69,8 tấn, giảm 3,1% so với cùng kỳ năm trước.
 
Ước tính năm 2023, sản lượng nuôi trồng thu hoạch đạt 13.233,3 tấn, tăng 1,9% so với năm trước. Sản lượng nuôi trồng chia theo nhóm sản phẩm: Cá các loại 8.800,0 tấn, tăng 2,4%; tôm các loại 4.183,3 tấn, tăng 0,8%; thuỷ sản khác 250,0 tấn, tăng 0,4% so với năm trước./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top