Sản xuất thủy sản tháng 01/2023 tỉnh Nghệ An tăng nhẹ

02/02/2023 - 12:11 PM
Theo Cục Thống kê tỉnh Nghệ An, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn tháng Một năm 2023 ước đạt 13.147 ha, tăng 1,58% (+204,5 ha) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: diện tích nuôi cá 12.918 ha, tăng 1,52% (+193,4 ha); diện tích nuôi tôm 48 ha, tăng 6,67% (+3 ha); diện tích thủy sản khác 181 ha, tăng 5,23% (+9 ha). Tổng sản lượng thủy sản tháng 01 năm 2023 ước tính đạt 17.566 tấn, tăng 2,74% (+468,5 tấn) so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Cá 14.860,8 tấn, tăng 2,67% (+386,5 tấn); Tôm 310 tấn, tăng 5,44% (+16 tấn); Thủy sản khác 2.395,2 tấn, tăng 2,84% (+66,1 tấn). Sản lượng khai thác tháng Một năm 2023 ước đạt 12.493,8 tấn, so với tháng 01 năm 2022 tăng 2,75% (+334,4 tấn). Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 11.946,5 tấn, tăng 2,65% (+308,4 tấn); sản lượng khai thác thủy sản nội địa ước đạt 547,3 tấn, tăng 5,05% (+26,3 tấn).

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 01 năm 2023 ước đạt 5.072,2 tấn, so với tháng 01 năm 2022 tăng 2,72% (+134,2 tấn). Hiện nay một số địa phương đang phát triển nuôi các loại có giá trị kinh tế cao như: Cá lăng, leo, lóc, ba ba, ếch, lươn, tôm càng xanh. Sản xuất con giống trong tháng 01 năm 2023 ước đạt 35 triệu con, so với tháng 01 năm 2022 tăng 16,67% (+5 triệu con)./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Nghệ An
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top