Sơn La: Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định

05/05/2022 - 03:31 PM

Theo Cục Thống kê Sơn La, hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định, tổng thu tiền mặt qua quỹ ngân hàng tháng 4/2022 ước thực hiện 13.000 tỷ đồng, tổng chi tiền mặt ước thực hiện 12.500 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, tổng thu tiền mặt tăng 14,33%, tổng chi tiền mặt tăng 12,47%.

                                                                                                 Sơn La:  Hoạt động của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn ổn định


Dư nợ tín dụng ước đạt 44.100 tỷ đồng, tăng 5,75% so với cùng kỳ năm trước, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 20.800 tỷ đồng, tăng 6,35%; dư nợ trung dài hạn đạt 23.300 tỷ đồng, tăng 5,22%. Trong tổng dư nợ, dư nợ cho vay các đối tượng chính sách đến 31/3/2022 là 5.053,29 tỷ đồng; nợ xấu toàn địa bàn là 884,06 tỷ đồng.

Huy động vốn tại địa phương ước tính tháng 4/2022 đạt 27.800 tỷ đồng, tăng 15,63% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tiền gửi tiết kiệm 21.010 tỷ đồng, tăng 11,98%; tiền gửi các tổ chức kinh tế 6.600 tỷ đồng, tăng 29,11%; tiền gửi giấy tờ có giá 190 tỷ đồng, tăng 13,21% so với cùng kỳ năm 2021./.

Nguồn: Cục Thống kê Sơn La


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top