Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 9 tháng năm 2023

12/10/2023 - 02:13 PM
Lũy kế thực hiện đến ngày 20/9/2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt 10.507,65 tỷ đồng, bằng 58,21% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố giao, tăng 7,88% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa đạt 7.064,06 tỷ đồng, bằng 65,64% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 67,23% tổng thu và giảm 11,72% so với cùng kỳ. Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 261,91 tỷ đồng, bằng 94,55% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 2,49% tổng thu và tăng 16,57% so với cùng kỳ.
 
Thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 9 tháng đầu năm
9 tháng đầu năm 2023, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cần Thơ 
tăng 7,88% so với cùng kỳ

Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện đến ngày 20/9/2023 đạt 12.824,60 tỷ đồng, bằng 63,23% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 40,28% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 8.163,10 tỷ đồng, đạt 66,31% dự toán, chiếm 63,65% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 71,75% so với cùng kỳ. Chi thường xuyên đạt 4.377,50 tỷ đồng, bằng 61,22% dự toán, chiếm 34,13% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 1,03% so với cùng kỳ. Trong đó, chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề đạt 1.821,18 tỷ đồng, bằng 69,38% so với dự toán và tăng 17,82% so với cùng kỳ; chi cho sự nghiệp y tế đạt 284,75 tỷ đồng, bằng 67,83% so với dự toán và tăng 6,32% so với cùng kỳ./.
 
Nguồn: Cục Thống kê thành phố Cần Thơ


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top