Tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản tỉnh Long An tháng Mười một năm 2023

07/12/2023 - 04:24 PM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Long An ước tính tháng 11/2023, diện tích thả nuôi thủy sản đạt 567 ha, giảm 25,33% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 18,87 tấn/ha (tăng 62,85%); sản lượng ước đạt 8.387 tấn (tăng 17,66%). Lũy kế đến nay, diện tích thả nuôi đạt 8.332 ha (giảm 2,88%); năng suất 12,54 tấn/ha (tăng 22,54%); sản lượng ước đạt 83.454,76 tấn (tăng 15,69%). Trong đó:

Tôm nuôi nước lợ: Trong tháng 11/2023, diện tích thả nuôi được 309 ha, giảm 42,79% so với cùng kỳ, thu hoạch ước đạt 218 ha (giảm 45,89%), năng suất ước đạt 4,93 tấn/ha (tăng 4,64%), sản lượng ước đạt 1.075 tấn (giảm 43,38%). Trong đó: Diện tích thả nuôi tôm sú đạt 41 ha (giảm 4,65%), thu hoạch 33 ha (giảm 2,94%), năng suất 2,88 tấn/ha (giảm 28,56%), sản lượng 95 tấn (giảm 30,66%); diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng đạt 268 ha (giảm 46,09%); thu hoạch 185 ha (giảm 49,85%), năng suất 5,30 tấn/ha (tăng 46,25%), sản lượng 980 tấn (giảm 26,65%).

Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi được 5.767,20 ha (giảm 8,07% so cùng kỳ), diện tích thu hoạch ước đạt 4.414,10 ha (giảm 8,59%), năng suất ước đạt 4,24 tấn/ha (tăng 4,75%), sản lượng 18.714,90 tấn (giảm 4,24%). Trong đó: Diện tích thả nuôi tôm sú được 466,40 ha (giảm 3,78%), thu hoạch 379,40 ha (giảm 1,90%), năng suất 2,78 tấn/ha (giảm 6,62%), sản lượng 1.054,80 tấn (giảm 9,39%); diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng 5.300,80 ha (giảm 8,43%), thu hoạch 4.034,70 ha (giảm 9,17%), năng suất 4,38 tấn/ha (tăng 8,22%), sản lượng 17.660,10 tấn (giảm 1,71%).

Cá tra nuôi công nghiệp: Hiện nay, trên địa bàn Tỉnh có 6 doanh nghiệp tư nhân đầu tư nuôi cá tra thương phẩm với 9 vùng nuôi ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa, Tân Thạnh và thị xã Kiến Tường. Ước trong tháng các doanh nghiệp thả nuôi 49 ha (tăng 2,08% so với cùng kỳ), diện tích thu hoạch 35 ha (tăng 12,90%), năng suất ước đạt 163,43 tấn/ha (tăng 27,29%), sản lượng ước đạt 5.720 tấn (tăng 43,72%). Lũy kế 11 tháng năm 2023, diện tích nuôi 350,80 ha (giảm 10,17%), diện tích thu hoạch 295 ha (tăng 10,38%), năng suất ước đạt 170,20 tấn/ha (tăng 16,83%), sản lượng ước đạt 50.209,46 tấn (tăng 28,96%).

Thủy sản khai thác: Trong tháng 11/2023, sản lượng thủy sản khai thác của Tỉnh ước đạt 626,30 tấn, tăng 5,19% so cùng kỳ. Trong đó: Khai thác thủy sản biển 307,80 tấn (tăng 2,39%), bao gồm: tôm ước đạt 95,15 tấn (tăng 22,35%), cá ước đạt 129,94 tấn (tăng 0,57%), thủy sản khác ước đạt 82,71 tấn (giảm 11,68%); khai thác thủy sản nội địa 318,50 tấn (tăng 8,04%), bao gồm: tôm ước đạt 3 tấn (tăng 3,45%), cá ước đạt 283,50 tấn (tăng 8,95%), thủy sản khác ước đạt 32 tấn (tăng 0,95%).

Trong 11 tháng năm 2023, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 5.926,61 tấn, giảm 5,42% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 2.760,45 tấn (giảm 15,32%), bao gồm: tôm ước đạt 769,68 tấn (giảm 11,02%), cá ước đạt 1.254,56 tấn (giảm 20,45%), thủy sản khác ước đạt 736,21 tấn (giảm 9,99%); sản lượng khai thác thủy sản nội địa ước đạt 3.166,16 tấn (tăng 5,33%), bao gồm: tôm ước đạt 15,82 tấn (giảm 3,73%), cá ước đạt 2.792,25 tấn (tăng 2,74%), thủy sản khác ước đạt 358,09 tấn (tăng 31,70%).

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Long An
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top