Tình hình sản xuất nông nghiệp tại Vĩnh Long trong tháng 1/2024

12/02/2024 - 09:18 AM
Tính đến ngày 15/01/2024, toàn tỉnh Vĩnh Long đã gieo trồng lúa đông xuân 2023-2024 được 38.187 ha, đạt 95,5% kế hoạch và giảm 4,79% hay giảm 1.793 ha so với cùng kỳ năm trước. 

Ước tính trong tháng gieo trồng 3.692,4 ha rau màu, tăng 82,27% hay tăng 1.667 ha so với cùng kỳ năm trước; trong đó gieo trồng màu xuống ruộng được 2.570 ha.

 
Tình hình sản xuất nông nghiệp tại Vĩnh Long trong tháng 1/2024

Tính đến 15/01/2024, đàn heo toàn tỉnh có 190.120 con, giảm 3,27% so cùng kỳ năm trước; đàn bò có 74.030 con, giảm 1,32%; đàn gia cầm có 11.930,3 nghìn con, tăng 4,13%, trong đó đàn gà có 8.270 nghìn con, tăng 3,79%.

Tỉnh Vĩnh Long hiện có 2.027 ha diện tích nuôi trồng thủy sản, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó diện tích nuôi cá tra công nghiệp là 332,6 ha, tăng 0,21%.  207 cơ sở nuôi cá lồng, bè với số lượng 1.621 chiếc; trong đó có 1.164 lồng, bè đang thả nuôi, tăng 59 chiếc so với cùng kỳ. Ước sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác được 9.925 tấn, tăng 2,33% so với cùng kỳ năm trước; trong đó thủy sản nuôi trồng đạt 9.469 tấn, tăng 2,32%, riêng cá tra nuôi công nghiệp đạt 5.376 tấn, tăng 1,52%./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top