Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

22/11/2021 - 03:28 PM
Ngày 16/11, Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, số 2, phố Hoa Lư, Hai Bà Trưng, Hà Nội. 

Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” do Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và chào mừng Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra ngày 24/11 tới. 

Triển lãm trưng bày 320 hình ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý. Các nội dung chính được giới thiệu trong triển lãm gồm: Một số hình ảnh về văn hóa Việt Nam trước năm 1930; Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước với sự nghiệp phát triển văn hóa; Văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước; Văn hóa Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển đất nước; Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc.

 
Triển lãm “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”

Triển lãm trưng bày 320 ảnh, hơn 123 tài liệu, hiện vật quý 
Ảnh: Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam

 
Ngoài ra, Triển lãm cũng tập trung giới thiệu các văn bản, nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng. Trong đó Bản Đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943 - Văn kiện chính thức đầu tiên của Đảng về công tác văn hóa, văn nghệ. Giới thiệu một số hình ảnh các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội qua các thời kỳ thăm và làm việc với các đơn vị, tỉnh, thành phố về lĩnh vực văn hóa… 

Tại triển lãm, công chúng có dịp tìm hiểu nhiều thư, bản thảo, tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn hóa nghệ thuật, Chủ tịch Hồ Chí Minh với các văn nghệ sỹ, nhà trí thức, nhà khoa học Việt Nam: Thư Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Hội nghị cán bộ Văn hóa, ngày 28/2/1957, sách “Con người xã hội chủ nghĩa” (1961)…

Các hình ảnh Bác thăm các di sản, di tích lịch sử: Đền Hùng, Văn Miếu - Quốc Tử Giám… giúp người xem thấy được quan tâm đặc biệt của Người đối với di sản văn hóa dân tộc. Nhiều hiện vật quý liên quan đến phong cách và lối sống giản dị của Bác được giới thiệu tới công chúng như bộ quần áo lụa nâu Bác mặc từ năm 1954-1964; đôi guốc mộc Bác thường sử dụng; gậy mây; thực đơn, bộ đồ dùng trong bữa ăn hàng ngày của Bác; đũa nhạc trưởng Bác chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản nhạc “Kết đoàn” tại buổi dạ hội chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ III (9/1960)…

Dịp này, nhiều hình ảnh, tư liệu đặc biệt về văn hóa Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong đó “Đề cương văn hóa” do Tổng Bí thư Trường Chinh khởi thảo, đăng trên Tạp chí Tiền Phong, cơ quan vận động Văn hóa mới thuộc Hội Văn hóa cứu quốc Việt Nam xuất bản ra ngày 10/11/1945; nhiều văn bản, Nghị quyết của Đảng về văn hóa qua các kỳ Đại hội Đảng đã được trưng bày phục vụ công chúng. Trưng bày đã thể hiện rõ những đóng góp của văn hóa nghệ thuật phục vụ cách mạng qua triển lãm, sinh hoạt văn nghệ, xuất bản sách báo, về nhà hoạt động văn hóa, văn nghệ sỹ và nhiều lĩnh vực khác nhau tham gia kháng chiến, các phong trào văn hóa lan tỏa sâu, rộng, góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng CNXH ở miền Bắc và chi viện chiến trường miền Nam như “Tiếng hát át tiếng bom”, “Đọc sách có hướng dẫn”…

Triển lãm diễn ra đến ngày 27/11 tại Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam và đến ngày 31/12 trên website: http://trienlamvhnt.vn.
P.V
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top