Bình Thuận - duy trì ổn định hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy sản

06/07/2023 - 02:47 PM
Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận cho biết, luỹ kế 6 tháng đầu năm 2023 diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 1.771,2 ha, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Diện tích nuôi cá ước đạt 1.423 ha, tăng 1,7%; diện tích nuôi tôm đạt 336 ha, tăng 3%).

Sản lượng nuôi trồng 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5.285 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: Cá các loại ước đạt 2.745 tấn, tăng 2,7%; tôm nuôi nước lợ ước đạt 2.485 tấn, tăng 1,6%). Sản lượng khai thác 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt 109.237,9 tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước (trong đó khai thác biển ước đạt 108.987,6 tấn, tăng 2,1%).

Về hoạt động sản xuất giống thuỷ sản: Trong 6 tháng đầu năm 2023 hoạt động sản xuất tôm giống gắn với công tác kiểm dịch, phân tích xét nghiệm mẫu được duy trì thường xuyên. Công tác quản lý chất lượng giống thuỷ sản, nhất là giống tôm bố mẹ luôn được tăng cường. Tình hình sản xuất tôm giống trên địa bàn tỉnh không thuận lợi do tiêu thụ khó khăn. Sản lượng tôm giống trong tháng ước đạt 1,9 tỷ post, giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trước; lũy kế 6 tháng đầu năm ước đạt 11,1 tỷ post, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm trước./.

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Thuận)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top