Bình Dương - xuất siêu 10 tháng năm 2023 đạt trên 7 tỷ USD

07/11/2023 - 02:21 PM
Theo Báo cáo Tình hình Kinh tế-Xã hội tháng Mười và 10 tháng năm 2023 của Cục Thống kê tỉnh Bình Dương, tính chung 10 tháng năm 2023, cán cân thương mại hàng hóa của Bình Dương ước xuất siêu 7.169,8 triệu USD. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 2.038,7 triệu USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 5.131,1 triệu USD.

10 tháng năm 2023, trị giá kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 25.297,3 triệu USD, giảm 12,8% so cùng kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế trong nước 4.755,1 triệu USD, giảm 13,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 20.542,2 triệu USD, giảm 12,7%.

Kim ngạch xuất khẩu hàng sản xuất chế biến gỗ 10 tháng năm 2023 ước đạt 4.444,1 triệu USD, giảm 18,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 17,6% kim ngạch xuất khẩu cả Tỉnh; ngành dệt may đạt 2.377,8 triệu USD, giảm 14,8% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 9,4%. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ chiếm 48,1% tổng số, giảm 10,6% so với cùng kỳ; tương ứng thị trường EU chiếm 11,77%, giảm 23%; Nhật Bản chiếm 9%, giảm 5%; Hàn Quốc chiếm 8%, giảm 19%; Canada chiếm 4,8%, giảm 31,3%; Trung Quốc chiếm 3,8%, giảm 18,3%.

Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng năm 2023 giày da đạt 1.296,1 triệu USD, giảm 32,1% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 5,1% kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là thị trường Mỹ chiếm 33% tổng số, giảm 41,4% so với cùng kỳ; tương ứng thị trường EU chiếm 28,5% tổng số, giảm 39,9% so với cùng kỳ; Nhật Bản chiếm 7,7%, giảm 12,8%; Trung Quốc chiếm 6,9%, giảm 7,7%; Hàn Quốc chiếm 4,4%, giảm 9,8%.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện 10 tháng năm 2023 có kim ngạch xuất khẩu đạt 1.336,5 triệu USD, tăng 27,6% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 5,3% kim ngạch xuất khẩu cả tỉnh. Thị trường xuất khẩu chủ yếu là Mỹ chiếm 71,4% tổng số, tăng 41,5% so với cùng kỳ; tương ứng thị trường EU chiếm 9,9%, tăng 2,3%; Thái Lan chiếm 2,5%, tăng 14,1%; Trung Quốc chiếm 2,4%, tăng 6,6%; Hồng Kông chiếm 2,3%, tăng 26,8%; Nhật Bản chiếm 2,2%, tăng 8%.

Trị giá kim ngạch nhập khẩu hàng hóa lũy kế 10 tháng năm 2023 ước đạt 18.127,5 triệu USD, giảm 13% so với cùng kỳ. Trong đó: Khu vực kinh tế trong nước 2.716,3 triệu USD, giảm 10,3%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 5.411,2 triệu USD, giảm 13,5%.

Mặt hàng nhập khẩu hàng hóa 10 tháng năm 2023 chủ yếu vẫn là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất và máy móc thiết bị. Trong đó các nhóm hàng chủ lực và là đầu vào quan trọng phục vụ các ngành hàng xuất khẩu đều giảm ở mức hai con số, như: Kim ngạch nhập khẩu máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác đạt 2.200,9 triệu USD, chiếm 12,1% tổng số, giảm 24% so với cùng kỳ; vải các loại đạt 1.178,1 triệu USD, tương ứng chiếm 6,5%, giảm 19,7%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày đạt 526 triệu USD, chiếm 2,9%, giảm 27,3%; chất dẻo nguyên liệu đạt 1.140 triệu USD, chiếm 6,3%, giảm 7,8%.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bình Dương
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top