Hoạt động nuôi trồng, khai thác thủy sản tỉnh Long An tháng 10/2023

06/11/2023 - 09:51 AM
Cục Thống kê tỉnh Long An cho biết, ước tháng 10/2023, diện tích thả nuôi thủy sản của Tỉnh đạt 663,2 ha, giảm 15,02% so cùng kỳ; năng suất ước đạt 16,95 tấn/ha (tăng 44,62%); sản lượng ước đạt 8.573,6 tấn (tăng 9,41%). Lũy kế đến nay, diện tích thả nuôi đạt 7.765 ha (giảm 0,70%); năng suất 12,09 tấn/ha (tăng 19,7%); sản lượng ước đạt 75.097,76 tấn (tăng 15,52%). Trong đó:

Tôm nuôi nước lợ: Lũy kế từ đầu năm đến nay, diện tích thả nuôi được 5.458,2 ha (giảm 4,80% so cùng kỳ), diện tích thu hoạch ước đạt 4.196,10 ha (giảm 5,19%), năng suất ước đạt 4,20 tấn/ha (tăng 5,44%), sản lượng 17.639,9 tấn (giảm 0,03%). Trong đó: diện tích thả nuôi tôm sú được 425,4 ha (giảm 3,70%), thu hoạch 346,4 ha (giảm 1,80%), năng suất 2,77 tấn/ha (giảm 3,66%), sản lượng 959,8 tấn (giảm 5,39%); diện tích thả nuôi tôm thẻ chân trắng được 5.032,8 ha (giảm 4,89%), thu hoạch 3.849,7 ha (giảm 5,49%), năng suất 4,33 tấn/ha (tăng 6,12%), sản lượng 16.680,10 tấn (tăng 0,29%).

Cá tra nuôi công nghiệp: Lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, diện tích nuôi 301,80 ha (giảm 11,88%), diện tích thu hoạch 260 ha (tăng 10,05%), năng suất ước đạt 171,11 tấn/ha (tăng 15,66%), sản lượng ước đạt 44.489,46 tấn (tăng 27,28%).

Sản lượng thủy sản khai thác 10 tháng đầu năm 2023 ước đạt 5.300,31 tấn, giảm 6,53% so cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác thủy sản biển ước đạt 2.452,65 tấn (giảm 17,12%), bao gồm: Tôm ước đạt 674,53 tấn (giảm 14,31%), cá ước đạt 1.124,62 tấn (giảm 22,33%), thủy sản khác ước đạt 653,50 tấn (giảm 9,77%); sản lượng khai thác thủy sản nội địa ước đạt 2.847,66 tấn (tăng 5,03%), bao gồm: Tôm ước đạt 12,82 tấn (giảm 5,27%), cá ước đạt 2.508,75 tấn (tăng 2,09%), thủy sản khác ước đạt 326,09 tấn (tăng 35,76%).

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Long An
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top