Hưng Yên - Thương mại, dịch vụ tăng khá so cùng kỳ năm trước

06/11/2023 - 09:53 AM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10/2023 ước đạt 10.111.053 triệu đồng, tăng 1,50% so với tháng trước và tăng 13,75% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, diễn biến tăng, giảm tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của một số nhóm ngành chính:

Bán lẻ hàng hóa: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 ước đạt 2.599.482 triệu đồng, tăng 0,85% so với tháng trước và tăng 2,62% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng so với tháng trước chủ yếu ở các nhóm ngành hàng: Lương thực, thực phẩm tăng 0,64%; may mặc 0,64%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 2,49%; vật liệu xây dựng 2,40%. Nhóm hàng xăng dầu các loại và nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) lần lượt tăng so với cùng tháng trước là 0,03% và tăng 2,06% do giá xăng có sự điều chỉnh trong kì.

Một số nhóm hàng hóa có doanh thu bán lẻ giảm so với tháng trước: nhóm vật phẩm, văn hóa, giáo dục giảm 1,10%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) giảm 1,49%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 0,82%.

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 10 ước đạt 251.052 triệu đồng, tăng 1,68% so với tháng trước và tăng 7,04% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú 10.058 triệu đồng, tăng 2,43% so với tháng trước và tăng 2,39% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống 240.994 triệu đồng, tăng 1,65% so với tháng trước và tăng 7,24% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu dịch vụ du lịch và lữ hành tháng 10 ước đạt 4.298 triệu đồng, giảm 6,12% so với tháng trước và tăng 2,03% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 7.256.222 triệu đồng, tăng 1,73% so với tháng trước và tăng 18,63% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, dịch vụ kinh doanh bất động sản doanh thu ước đạt 6.777.191 triệu đồng tăng 1,95% so với tháng trước và tăng 18,65% so với cùng kỳ năm trước; hành chính và dịch vụ hỗ trợ doanh thu ước đạt 196.674 triệu đồng, tăng 1,76% so với tháng trước và tăng 17,78% so với cùng kỳ năm 2022; giáo dục và đào tạo doanh thu ước đạt 116.959 triệu đồng, giảm 9,72% so với tháng trước và tăng 38,91% so với cùng kỳ năm trước. Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội doanh thu ước đạt 56.684 triệu đồng, tăng 1,37% so với tháng trước và tăng 20,99% so với cùng kỳ năm trước; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có doanh thu ước đạt 11.148 triệu đồng tăng 1,39% so với tháng trước và tăng 13,87% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 97.566 triệu đồng tăng 2,10% so với tháng trước và tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hưng Yên
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top