Phú Thọ: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước

14/07/2022 - 09:19 AM
Tính từ đầu năm đến ngày 21/6/2022, toàn tỉnh có 491 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng số vốn đăng ký đạt gần 7,1 nghìn tỷ đồng, tăng 28,2% về số doanh nghiệp và tăng 127,7% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 14,4 tỷ đồng, tăng 77,6% cùng kỳ năm trước.
 
Theo loại hình doanh nghiệp, công ty TNHH một thành viên có 274 doanh nghiệp đăng ký mới, chiếm 55,8% tổng số, tăng 19,1% so với cùng kỳ; công ty TNHH hai thành viên trở lên có 104 doanh nghiệp, chiếm 21,2% tổng số, tăng 57,6%; công ty cổ phần có 112 doanh nghiệp, chiếm 22,8% tổng số, tăng 33,3%; doanh nghiệp tư nhân có 1 doanh nghiệp, bằng 33,3% cùng kỳ.
 
Phú Thọ: Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 6 tháng đầu năm 2022 tăng 28,2% so với cùng kỳ năm trước
Khu công nghiệp Phú Hà, tỉnh Phú Thọ

Toàn tỉnh có 210 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 33,8% so với cùng kỳ, tập trung ở loại hình công ty TNHH với 154 doanh nghiệp, tăng 31,6%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động là 309 doanh nghiệp, tăng 30,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó có 228 công ty TNHH (chiếm 73,8%), 69 công ty cổ phần (chiếm 22,3%), 12 doanh nghiệp tư nhân.
 
Trong kỳ, số doanh nghiệp gặp khó khăn phải làm thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất kinh doanh là 40 doanh nghiệp (tăng 8 doanh nghiệp so với cùng kỳ), trong đó có 26 công ty TNHH (chiếm 65,0%), 11 công ty cổ phần và 3 doanh nghiệp tư nhân./.
 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Phú Thọ
 

Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top