Bắc Ninh: Đẩy mạnh hoạt động thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài

20/05/2022 - 03:30 PM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tính từ đầu năm đến 20/4/2022, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 24 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 8.090 tỷ VNĐ; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 39 dự án đầu tư, trong đó có 11 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 531 tỷ VNĐ. Riêng trong tháng 4, cấp đăng ký điều chỉnh cho 07 dự án với tổng vốn đầu tư là 6.281 tỷ đồng, cấp điều chỉnh cho 11 dự án đầu tư trong đó có 05 dự án điều chỉnh vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng 342 tỷ đồng.

Lũy kế đến 20/4/2022: Tỉnh Bắc Ninh đã cấp 1.519 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 244.107 tỷ đồng (Trong đó: cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư cho 35 dự án với tổng mức đầu tư 16.522 tỷ đồng; cấp đầu tư cho 21 dự án hạ tầng KCN nguồn vốn trong nước là 35.875 tỷ đồng).

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính từ đầu năm đến 20/4/2022, toàn tỉnh đã thu hút được 32 dự án FDI đăng ký cấp mới (giảm 6 dự án) so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 100,2 triệu USD (giảm 160 triệu USD). Vốn đầu tư tập trung chủ yếu vào ngành công nghiệp chế biến chế tạo chiếm 55,6%; ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 42 dự án (tăng 16 dự án), với số vốn điều chỉnh tăng là 1.420 triệu USD, (tăng 1.382 triệu USD); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 13 lượt (giảm 4 lượt) với giá trị là 28 triệu USD (tăng 21 triệu USD); thu hồi 11 dự án (bằng năm trước) với tổng vốn đầu tư là 21,3 triệu USD (giảm 113,6 triệu USD).

Lũy kế đến 20/4/2011, toàn tỉnh có 1.738 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 22.772 triệu USD.

 
(Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh)
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top