Bắc Ninh: Duy trì tốt hoạt động thu hút đầu tư trong nước và trực tiếp nước ngoài trong 9 tháng năm 2023

16/10/2023 - 02:04 PM
Theo số liệu của Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh, tính từ đầu năm đến 20/9, toàn tỉnh đã cấp mới đăng ký đầu tư cho 14 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 3.877 tỷ đồng; cấp đăng ký đầu tư điều chỉnh cho 69 dự án đầu tư với tổng số vốn điều chỉnh giảm 568,4 tỷ đồng, trong đó có 10 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn điều chỉnh tăng là 983,7 tỷ VNĐ; 06 dự án giảm vốn với tổng số vốn điều chỉnh giảm là 1.552 tỷ đồng; thực hiện thu hồi 16 dự án với tổng số vốn đầu tư là 64 tỷ đồng. Riêng trong tháng 9, cấp điều chỉnh cho 02 dự án đầu tư, trong đó có 01 dự án điều chỉnh vốn vốn đầu tư tăng thêm là 342 tỷ đồng.

Lũy kế đến 20/9: Trên địa bàn tỉnh đã cấp 1.542 dự án đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều chỉnh đạt 256.513 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: Tính từ đầu năm đến 20/9, toàn tỉnh đã thu hút được về số lượng được 264 dự án FDI đăng ký cấp mới (tăng 179 dự án) so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký mới đạt 860,9 triệu USD (tăng 169,5 triệu USD), ngoài ra, điều chỉnh vốn cho 97 dự án (tăng 23 dự án), với số vốn điều chỉnh tăng là 445,4 triệu USD, (giảm 1.125,6 triệu USD); góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 49 lượt (tăng 18 lượt) với giá trị là 19,9 triệu USD (giảm 13,5 triệu USD); thu hồi 43 dự án (tăng 8 dự án) với tổng vốn đầu tư là 74,8 triệu USD (giảm 18,1 triệu USD). Riêng trong tháng Chín, cấp mới đăng ký đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 54,6 triệu USD; điều chỉnh vốn cho 19 dự án với số vốn điều chỉnh tăng là 76,1 triệu USD; 09 lượt ra thông báo chấp thuận góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại tổ chức kinh tế với giá trị là 2,28 triệu USD; chấm dứt hoạt động 07 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 3,75 triệu USD.

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 2.040 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp đạt 24.618 triệu USD./.

 
Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Bắc Ninh
Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top