Nuôi trồng thủy sản của Hậu Giang trong 11 tháng năm 2023 đạt kế hoạch

02/12/2023 - 01:39 PM

Ước tính tháng 11/2023, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh Hậu Giang đạt 68,29 ha, tăng 17% (bằng 9,92 ha) so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2023, diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh ước tính được 11.141,92 ha, đạt 100,38% so kế hoạch năm và kế hoạch mở rộng diện tích nuôi thủy sản trên ruộng lúa (11.100 ha) và tăng 24,69% (bằng 2.206,22 ha) so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, diện tích nuôi cá được 10.934,45 ha, tăng 24,88% (bằng 2.178,46 ha). Trong đó, diện tích nuôi cá thát lát được 83,15 ha, tăng 2,02% (bằng 1,65 ha) so cùng kỳ; diện tích nuôi tôm được 97,20 ha, tăng 0,73% (bằng 0,7 ha) tập trung nhiều ở huyện Long Mỹ (nuôi tôm sú); diện tích nuôi thủy sản khác được 110,27 ha, tăng 32,52% (bằng 27,06 ha). Thể tích nuôi lươn được 18.970 m3, tăng 54,86% (bằng 6.720 m3) so cùng kỳ.
 

Nuôi trồng thủy sản của Hậu Giang trong 11 tháng năm 2023 đạt kế hoạch
Diện tích nuôi thủy sản toàn tỉnh Hậu Giang tháng 11/2023 đạt 68,29 ha

Ước tính tháng 11/2023, tổng sản lượng thủy sản được 7.838,47 tấn, tăng 10,10% (bằng 719.08 tấn) so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2023, tổng sản lượng thủy sản được 73.523,1 tấn, đạt 85,49% so kế hoạch năm (86.000 tấn) và tăng 6,53% (bằng 4.504,76 tấn) so với cùng kỳ. Chia ra:

Sản lượng thủy sản khai thác 11 tháng ước được 2.361,48 tấn, giảm 1,26% (bằng 30,23 tấn) so cùng kỳ. Do nguồn lợi thủy sản khai thác nội địa từ tự nhiên đang có chiều hướng giảm.

Sản lượng thủy sản nuôi trồng 11 tháng ước được 71.161,62 tấn, đạt 85,43% so kế hoạch năm (83.300 tấn) và tăng 6,81% (bằng 4.534,99 tấn) so cùng kỳ. Trong đó: Sản lượng cá thát lát thu hoạch được 4.147,50 tấn, tăng 4,3% (bằng 170,81 tấn) so cùng kỳ; sản lượng lươn thu hoạch được 1.515,95 tấn, tăng 60,83% (bằng 573,38 tấn) so với cùng kỳ. Hiện tại, hai sản phẩm này đang được người dân mở rộng diện tích vì đem lại thu nhập tương đối ổn định.

Nguồn: Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang


Các bài viết khác
Liên kết website
Liên kết website
Thăm dò ý kiến

Đánh giá khách quan của bạn về thông tin chúng tôi cung cấp? Vui lòng tích vào ô bên dưới để trả lời!

Top